Kadar predstavlja pojam nastao od francuske reči le cadre (okvir), odnosno od latinske reči quadrum, što znači u bukvalnom prevodu – četvorougao. Pojam se koristi u raznim oblicima (kao filmski,…

Konfuzija (confusion, lat.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči confuses i glagola confudere, što u prevodu znači – zbrka, pomešanost, nered i slično. Ovaj pojam predstavlja sinonim za…

Klistir ili klizma debelog creva je pojam koji se upotrebljava u medicine je grčkog porekla, nastao od grčke reči klyster (glagol klyzo – ispirati, prati, pljuskati), što u bukvalnom prevodu…

Konacija je izraz latinskog porekla, a označava poduhvat, pomišljaj za koji je neophodna odvažnost, sposobnost, velika volja i hrabrost. Generalno, konacija podrazumeva motivaciju, reflekse i realizaciju određenog ponašanja. Ovaj izraz…

Gradacija, odnosno vrhunac u retorici je figura nastala izborom reči i misli, kojima se pojačava ili smanjuje početna zamisao, odnosno, postupno pojačavanje ili slabljenje određene misli ili slike. Najviši stepen…

Katarza je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči katharsis, što u prevodu znači – pročišćenje. Katarza predstavlja očišćenje od određene nečistoće, očišćenje duše od strasti, te stvaranje duševnog mira…

Kamerno je pojam italijanskog porekla, nastao od italijanske reči camera, što u prevodu znači – soba (musica da camera – kamerna muzika). U nemačkom jeziku, ovaj termin se kaže –…

Kolajna je pojam italijanskog porekla, nastao od italijanske reči collana, što u prevodu znači – medalja. Pomenuta medalja može da bude u obliku kovane pločice okruglog oblika, koja se daje…

Komfor je pojam koji potiče od latinske reči confortare, što u prevodu znači – udobnost. U engleskom jeziku je to – comfort, a u francuskom jeziku – confort. Pojam se…

Kinologija je termin starogrčkog porekla, nastao od reči kynos, što znači pas i reči logos, što znači nauka. Kinologija predstavlja nauku o psima. Osoba koja se bavi kinologijom se naziva…