Justicija

Justicija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči iustitia, što u prevodu znači – pravda, te se upotreba ovog pojma koristi da objasni da se svaka pravna država temelji na justiciji.

U pravnim naukama se sreću i pojmovi: justicija distributiva i justicija komutativa.

Justicija distributiva predstavlja pravosuđe koje se bavi procenjivanjem nekog dela i okolnostima u kojima se pomenuto delo desilo, a justicija komutativa predstavlja pravosuđe koje ceni delo kao takvo, ne uzimajući u obzir same okolnosti.

Poznata je i latinska izreka: “Justicija regnorum fundamentum”, što znači: “Pravda je temelj države”.

Pojam justicije se upotrebljava i u hortikulturi u kojoj predstavlja cvet poreklom iz Brazila. Ovaj cvet je oblika zevalice, a nazivaju ga još i “kraljeva kruna”, “brazilsko pero” ili “flamingo cvet”.

Rimljani su za razliku od Grka imali samo jednu jedinstvenu boginju pravde, koja se zvala Justicija. Ona je imala odlike obe grčke boginje – Dike (grčke boginje pravednosti) i Temida (grčka boginja prava). Juticijin otac je bio Jupiter, a sama boginja je predstavljana kao časna žena, vezanih očiju. Država se kod Rimljana temeljila na maču i pravu, te nisu bili pristalice nekim posebnim bavljenjem razlikama između pravde, pravičnosti i prava.

Obzirom na to, Justicija je u desnoj ruci držala mač, a u levoj je držala vagu, što simbolizuje tačno vaganje krivice i nevinosti. Ova boginja je dobila i svoju Fontanu pravde na Remerbergu, centralnom trgu Frankfurta na Majni. Ova fontana je izgrađena u XVI veku.


Sponzorisano:

Slične definicije