Izotoničan i izotonik

Izotoničan je pridev grčkog porekla i označava – zategnuće, napon, dok je sam pojam sa svojim značenjem veoma složen i zavisi od oblasti hemije ili fiziologije kao nauka, u kom njihovom delu se tumači. Generalno govoreći, izotoničan predstavlja osobinu određenog vodenog rastvora neke materije koja ima za cilj da privuče još vode.

Prema definiciji u fiziologiji, pojma izotoničan predstavlja vodeni rastvor određenih materija kao što su na primer, so ili šećer koje osmozom sa podjednako jakim njenim pritiskom privlače i upijaju još više izosmotičnih rastvora (vode). Najjednostavnije rečeno, fiziološki rastvor soli je izotoničan sa ćelijama krvnih zrnaca, odnosno – neškodljiv je.

U suprotnom, bio bi štetan po zdravlje čoveka. Ovaj pojam se najviše upotrebljava kada se govori o biljkama koje se nalaze u moru, jer pojam kao sam pokazuje da li određeni vodeni rastvor date materije privlači još više vode ili ne. Voda koja je sastavni deo ćelija biljaka je izotonična sa morskom vodom. Ovim postupkom je biljkama omogućen normalan razvoj i rast u moru (u slanoj vodi) i tada dolazi do promene u veličini njihovih ćelija.

U ljudskom organizmu, izotonici imaju za cilj da nadoknađuju materije koje se oslobađaju putem znojenja i imaju istu koncentraciju soli kao i krv. Iz tog razloga, organizam najlakše apsorbuje vodu iz njih. Često se naglašava, da je baš iz tog razloga, izotoničan napitak bolji izbor u odnosu na vodu ili neka energetska pića.

Izotonični napici imaju istu osmolarnost kao i krvna plazma i iz tog razloga su dobri za nadoknadu izgubljene tečnosti organizma.  Oni u svom sastavu imaju elektrolite, koji se u ljudskom organizmu gube znojenjem, a isto tako sadrže i glukozu. Izotonični napici predstavljaju sastavni deo hidratacije sportista i preporučuju se kod sportskih napora koji traju duže od jednog sata.

Termin „izotonična kontrakcija“ podrazumeva da napetost u mišiću tela ostaje ista, a tzv. brzina mišića ostaje konstantna. Sile mišića se menjaju putem odnosa dužine i napona tokom kontrakcije, a izotonična kontrakcija će zadržati silu konstantno dok se brzina menja. Postoje dve vrste izotoničnih kontrakcija, a to su: koncentrična i ekscentrična izotonična kontrakcija.


Sponzorisano:

Slične definicije