Inventivnost

Inventivnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči inventire, što u prevodu znači – pronaći, a inventivna osoba je ona koja je dosetljiva, te se inventivnost na osnovu toga vezuje za maštovite i snalažljive osobe i one koje imaju talenat za pronalaženje novih stvari. Često se kaže da je osoba inventivna, što se može tumačiti kao da je osoba snalažljiva i dosetljiva, vična improvizaciji.

Engleski jezik u svom rečniku, koristi izraz invention, kada opisuje određeni izum, pronalazak ili otkriće.

Inventivnost takođe predstavlja sposobnost sa ciljem stvaranja novih ideja, a tu sklonost u najevećoj meri poseduju umetnici i naučnici.

Kao možda najbolji primer inventivne osobe, uzima se Nikola Tesla, kao jedan od najvećih pronalazača na svetu, imajući sve njegove pronalaske (naizmenična struja,  radio prijemnik, daljinsko upravljanje, električni motor, lase, bežične komunikacije).

Takođe, istorija beleži dosta velikih i zapaženih inventivnosti, izuma i novih otkrića, kao što su: kompas (Kinezi, oko X veka, presa za štampanje (Gutenberg, 1440. godina), prvi telefon, prva sijalica, penicillin, komunikacione mreže, internet itd. Inovacija je usko povezana sa pojmom inventivnost i označava napredak u nečemu koji do sada nije bio poznat ili način na koji je upotrebljavan.


Sponzorisano:

Slične definicije