Integralno

Integralno je pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči integral / integrallis, što u prevodu znači – potpuno. Sam pojam opisuje određenu celinu, potpunost ili materiju koja je sama po sebi celovita.

U svakodnevnom govoru, pojam se najčešće upotrebljava u kontekstu integralnog brašna, odnosno raznih vrsta integralnih peciva, a može se sresti i u matematici (integralni račun, funkcija i sl.), elektrotehnici (integralno kolo), ali i u železničkom saobraćaju (integralna železnica).

Matematika ovaj pojam koristi da bi se objasnila veza sa integralima. Takođe, i u matematici pojam integralnog označava celinu, potpunost i celokupnost. Integralni račun predstavlja poseban deo (oblast) matematike i ova oblast se bavi proučavanjem metoda izračunavanja određenih izraza. Račun integrala (integralni račun) je grana infinitezimalnog računa.

Pojam integralnog, u kontekstu namirnica znači da hrana ima više vlakana što dovodi do boljeg varenja i pravilnog funkcionisanja metabolizma, kao i snižavanju holesterola u ljudskom organizmu. Integralne namirnice u sebi sadrže veću količinu vitamina B, u odnosu na namirnice koje su neintegralne, što doprinosi osećaju sitosti. Integralne žitarice se sastoje od celog zrna i u procesu proizvodnje one se obrađuju tako da sadrže više zdravih masti i proteina. Integralno pšenično brašno se dobija tehnološkim procesom mlevenja celog zrna pšenice. Zrno pšenice je sastavljeno iz tri dela: mekinja (omotač), centralni deo (endosperm) i klica. U tehnološkom procesu, zrno pšenice se propušta kroz od oko 5 pari valjaka i tako se prosejava. Ovakvim postupkom, brašno zadržava sve svoje hranljive materije i preporučuje se u ljudskoj ishrani više nego klasično belo brašno. Usled ovog postupka, brašno dobija specifičnu teksturu i braonkastu, tj. tamniju boju. Tehnološki gledano, ovakvo brašno je slabijeg kvaliteta nego belo brašno, ali sa nutritivne tačke gledišta, daleko je bogatije i zdravije. Ono se sastoji od minerala, vlakana, vitamina, proteina i smanjen je udeo skroba. Što se negativnih svojstava tiče, integralno brašno se brže kvari, iz razloga što čuva proteine i masti koji su dobijeni iz omotača i klice, pa se preporučuje čuvanje u frižideru. Takođe, testo od integralnog brašna teže narasta i teže se mesi, tako da se u njegovoj ručnoj obradi često koriste maslac ili margarin, mleko ili jaja, kako bi testo postalo izdašnije. U najzastupljenije integralne žitarice na našem području spada upravo pšenica. Čitavo zrno pšenice u sebi ima 70,7 % ugljenih hidrata, 10,2 % belančevina, 2 % masti, 1,7 % minerala, vitamine B, E, D i K, kao i provitamin A (koji se nalazi samo u pšenici, od svih žitarica). Sadrži veliku količinu fosfora, kalijuma, kao i kalcijuma, gvožđa i magnezijuma.

Elektrotehnika koristi termin integralnog kola (integrisano električno kolo) kje predstavlja komponentu sa veoma malim čipom u svojoj unutrašnjosti i taj čip obavlja složene potrebne funkcije. Integralno kolo je sastavljeno od: keramičkog ili plastičnog kućišta, izvoda (na osnovu kojeg se montira na štampanu ploču) i čipa u unutrašnjosti (sa izvodima povezan tankim žicama). Najčešća integralna kola su: mikroprocesori, memorije, ROM, pojačivači, pulsni kodni modulatori, modemi i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije