Inovativnost i inovacija

Inovativnost je pojam latinskog porekla, a podrazumeva – nešto što je novo, unapređeno, poboljšano. Takođe, pojam inovativnosti obuhvata pretvaranje kreativne ideje u proizvod, uslugu ili proces, a sve sa ciljem komercijalizacije.

Inovativnost je kao pojam nastao od imenice – inovacija (innovare, lat), koja podrazumeva promenu, novinu ili proces donošenja promena.  U širem smislu, inovacije predstavljaju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija koja se šire čak i do izmena same poslovne politike.

Inovativnost, generalno gledano, podrazumeva stvaralački čin koji obuhvata neprestano traganje za promenama, dok je osnovno svojstvo inovativnosti – kreativnost. Uvođenjem novih mera i metoda u posao, teži se ka cilju i ide se u korak sa novom tehnologijom.

Ekonomija inovativnost definiše kao fundamentalni faktor ekonomskog rasta, razvoja i uspeha. Inovativnost u ekonomije je usko povezana sa političkim, društvenim i socijalnim promenama u državi, te je kao takva – veoma važna za sva preduzeća koja imaju za cilj da napreduju, rastu i razvijaju se.

Preduzeća koja u svoj proces proizvodnje ne uključuju inovativnost imaju male šanse za svoju prednost u odnosu na konkurente, i u ovakvim situacijama uglavnom dolazi do gašenja preduzeća.

Preduzetništvo inovativnost smatra veoma važnim, samim tim što podrazumeva promenu postojećih aktivnosti kojima se poboljšavaju ekonomske performance. Na osnovu i zahvaljujući inovativnosti, resursi se obogaćuju novim sposobnostima i time postižu univerzalnu primenu.

Posebnu vrstu inovativnosti predstavlja tehnološka inovativnost, koja obuhvata krug od kategorije korisnog predloga, preko tehničkog uređenja do samog izuma, koji svom vlasniku siguraju prednost, tj. monopol.

U užem smislu, inovativnost obuhvata intelektualno vlasništvo, koji se sastoji iz sledećih kategorija:

  1. Izum – uvek se oslanjaju na postojeće stanje tehnike (izumi poput parne mašine, SUS motora, naizmenične struje itd.),
  2. Patent – izum je zaštićen patentom, koji se dobija od nacionalne ili međunarodne patentne komisije,
  3. Licenca – uključuje konstruktivnu, radioničku i prateću dokumentaciju, neophodnu za pokretanje proizvodnje,
  4. Know – How (“znati kako”) – predstavlja najpotpuniji proces prenosa svih oblika potrebnih znanja za uspešnu proizvodnju,
  5. Ostalo intelektualno vlasništvo – u koje spada: topografija poluvodičkih proizvoda, dizajn, autorstvo, žig i oznaku geografskog porekla,
  6. Industrijski dizajn – uključuje privlačno informativno pakovanje proizvoda i slično i
  7. Topografija poluprovodničkih proizvoda – podrazumeva prikaz trodimenzionalnog rasporeda slojeva provodnog, izolacijskog i poluprovodnog materijala u poluprovodničkim proizvodima koja su namenjena izvođenju određene elektroničke funkcije i slično.

U širem smislu, inovativnost donosi poboljšanje u oblastima – konstrukcije proizvoda (tehnološke inovacije), inovacije procesa, organizacije poslovanja, marketinga, inovacije usluga i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije