Inkorporirati

Inkorporirati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči incorporare, koja u prevodu znači – sjediniti, spojiti, pridružiti. U bukvalnom smislu, inkorporirati znači – primiti u svastav određene celine. Ovaj pojam se ređe koristi u svakodnevnom govoru, već se češće koristi u većim preduzećima i firmama, u oblastima ekonomije i pravnim naukama.

U pravnim naukama, inkorporirati znači svoditi pojedine, pre izdate zakonske akte u jednu celinu.

U lingvistici, ovaj glagol označava uključivanje glagolske dopune (bližeg ili daljeg objekta) ili subjekta u glagol. Na ovaj način nastaje tzv. glagolska složenica koja se sintaktički ponaša kao neprelazan glagol, a ogdovara celoj rečenici. Inkorporacija se u evropskim jezicima ne pojavljuje, osim kao pojava, kao na primer u reči “baby-sitting” – imenica baby (beba) je inkorporirana u glagol sit (sedeti), a upotrebljena je u značenju “čuvati”. Inkorporacija se javlja u tzv. polisintetičkim jezicima, kao što su – eskimski i razni američki indijski jezici.


Sponzorisano:

Slične definicije