Imerzija

Imerzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči immersion, koja u prevodu znači – potapanje, uronjavanje, zagnjurivanje. Sam pojam imerzije se objašnjava kao specifična vrsta potapanja. Imerzija je prisutna u mnogim naučnim oblastima u vidu specifične vrste potapanja i u zavisnosti od konteksta određuje se i njeno značenje.

U optici se pojam imerzije vezuje za dobijanje što boljih likova pod mikroskopom primenjujući najjače uveličavanje i upotrebu određenih tečnosti. Postoji tzv. homogena imerzija koja se dobija kada tečnost i staklo za dobijanje objektiva imaju isti indeks prelamanja.

U religiji se javlja termin – “imerziono krštenje” koje podrazumeva deo krštenja kada sveštenik osobi koju krsti potapa glavu u vodu. Ovaj deo krštenja simbolizuje čin Hristovog krštenja u Jerusalimu, na reci Jordan.

Digitalna tehnologija upotrebljava termin “tele – imerzije”, koja predstavlja komunikaciono sredstvo budućnosti koje će omogućiti ljudima da realno komuniciraju sa velikih geografskih udaljenosti. Tele – imerzija bi ovakve efekte postizala putem kombinacije displeja i interakcionih tehnika virtuelne stvarnosti sa novom kompjutersko – vizijskom tehnologijom. Mnogi naučnici smateaju da bi se prenos podataka putem interneta učinio daleko bržim, ako bi se brzina osvežavanja slike na naočarima onog koji gleda povećala sa tri na deset puta u sekundi.

U ronjenju se proces imerzije definiše kao potapanje tela u vodu, koja predstavlja gušću sredinu od vazduha na koju je čovek navikao. Ta povećana gustina povećava otpor kretanju, te se javlja povećan mišićni napor i nov način kretanja. U zavisnosti kakav položaj telo ima u vodi, hidrostatski gradijent pritisaka doprinosi poremećaju cirkulacije i otežanog disanja. Imerzija tela u vodu koja ima temperature manju od 27˚C dovodi do bržeg hlađenja kože i suženja krvnih sudova, kao i smanjenja protoka krvi kroz kožu. Takođe, nagli ulasci ronilaca ili plivača u vodu mogu izazvati refleksno zaustavljanje rada srca i disanja.


Sponzorisano:

Slične definicije