Ihtiologija

Ihtiologija je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: ikhthu, koja znači – riba i logos, koja znači – nauka. Sam pojam ihtiologije podrazumeva nauku, odnosno granu zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Ova grana je usko vezana sa biologijom mora i limnologijom (granom koja se bavi proučavanjem jezera).

Ihtiologija se sastoji od proučavanja skeletnih, hrskavičavih i bezviličnih riba, a prema najnovijim informacijama na osnovu raznih istraživanja, pretpostavlja se da u svetu postoji oko 25 000 vrsta riba, koje pripadaju kičmenjacima. i pored toga, svake godine se otkrije još oko 250 novih vrsta riba.

Ihtiologija datira još iz kamenog doba, zbog velike ljudske potrebe za hranom. Ljudi su tada počeli da istražuju ribe, koje su pogodne za ishranu, kao i za lov i pripremu, da bi olakšali svoj način života i prehranili se.

Prvo pominjanje ihtiologije se vezuje za Aristotela, koji je 330. godine pre nove ere opisao ukupno 117 vrsta riba zajedno sa njihovom anatomskom građom i ponašanjem. Posle smrti Aristotela, njegovi sledbenici su nastavili sa proučavanjem nastanka i razmnožavanja riba, bavili se njihovim bolestima, stopom smrtnosti, uslovima života i ostalim bitnostima vezanim za njih.

U najpoznatije ihtiologe na svetu, ubrajaju se sledeći: Alexander Emanuel Agassiz, Švajcarska (1835 – 1910), Louis Agassiz, Švajcarska (1807 – 1873), Peter Artedi, Holandija (1705 – 1735), William O. Ayres, Amerika (1817 – 1887), Spencer Fullerton Baird, Amerika (1823 – 1887), Tarleton Hoffman Bean, Amerika (1846 – 1916), Lev Berg, Rusija (1876 – 1950), Hans C. Bjerring. Švedska (1931), Pieter von Bleeker, Holandija (1819 – 1870), Marcus Elieser Bloch, Nemačka (1723 – 1799), George Albert Boulenger, Belgija (1858 – 1937), Edward Drinker Cope, Amerika (1840 – 1897), Georges Cuvier, Francuska (1769 – 1832), Francis Day, Velika Britanija (1605 – 1673), Carl H. Eigenmann, Nemačka (1863 – 1927), Rosa Smith Eigenmann, Amerika (1858 – 1947), Samuel Garman, Amerika (1843 – 1927), Charles Henry Gilbert, Amerika (1859 – 1928), Theodore Nicholas Gill, Amerika (1837 – 1914), Charles Federic Girard, Francuska (1822 – 1895), George Brown Goode, Amerika (1851 – 1896), Carl L. Hubbs, Amerika (1894 – 1979), Erik Jarvik, Švedska (1907 – 1998), David Starr Jordan, Amerika (1851 – 1931), Seth Eugene Meek, Amerika (1859 – 1914), George S. Myers, Amerika (1905 – 1985), John Treadwell Nichols, Amerika (1883 – 1958), Donn E. Rosen, Amerika (1929 – 1986), J. L. B. Smith, Južnoafrička Republika (1897 – 1968), Franz Steindachner, Austrija (1834 – 1919), Erik Stensio, Švedska (1891 – 1984), Achille Valenciennes, Francuska (1794 – 1865) i Francis Willughby, Velika Britanija (1635 – 1672). Na našim područjima, u najpoznatije ihtiologe ubrajaju se sledeći: Mihailo Petrović Alas, Srbija (1868 – 1943); Dubravka Mićković, Srbija; Aleksandar Bajić, Srbija; Mladen Karaman, Srbija (1937 – 1991), Branislav Petronijević, Srbija (1875 – 1954), Jurij Kolombatović, Hrvatska; Tonko Šoljan, Hrvatska; Ivo Onofri, Hrvatska; Milorad Mrakovčić, Hrvatska; Jakov Dulčić, Hrvatska; Ivan Jardas, Hrvatska; Grgur Bučić, Hrvatska i Srečko Leiner, Hrvatska.


Sponzorisano:

Slične definicije