Idiosinkrazija – pojam i definicija

Idiosinkrazija je termin grčkog porekla, a podrazumeva preosetljivost na neki nadražaj, bilo da je ona fiziološko – fizička, telesna ili pshička. Idiosinkrazija može biti stalna ili privremena. Ovaj se termin može tumačiti i kao urođena preosetljivost prema određenim stvarima (npr. gađenje na hranu, lekove, mirise, životinje itd.). Idiosinkraziju, na primer, predstavljaju razne vrste alergija na hranu (orasi, jagode, jaja itd.), na lekove (penicillin, paracetamol, itd.), koje su u vidu reakcija prenaglašene. Ovakvu ili sličnu reakciju takođe mogu izazvati i mirisi (na primer, benzin, lepak, lakovi, luk itd.), koja dovode do mučnine i povraćanja.

Idiosinkrazija se tumači i kao neuobičajena reakcija na terapiju nekim lekovima (tzv. nuspojave lekova). Termin „nuspojava“ podrazumeva veliki spektar neugodnih, neželjenih ili štetnih uticaja lekova, u određenom terapijskom rasponu. Nuspojave su sastavni deo učinaka svakog leka, procena rizika i koristi, i važna je prilikom svakog propisivanja. Na osnovu nekih istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama, statistika je procenila, da je 3 – 7 % svih hospitalizacija na području Sjedinjenih Američkih Država uzrokovano nuspojavama, od kojih su 10 – 20 % teške. Težina nuspojava varira u zavisnosti od osobina bolesnika (pol, starost, etnička pripadnost, prateće hronične bolesti, genetika itd.).

Sa stanovišta psihologije, idiosinkrazija podrazumeva psihičku osetljivost određene osobe na neke predmete, pojave ili lica, koja može takođe biti privremena ili stalna. U ovim slučajevima, osoba reaguje iskazivajući snažne emocije (plač, bes, ljutnju, strah i sl.).

Idiosinkrazija u filozofiji

Kod filozofa, idiosinkrazija podrazumeva „odsustvo istorijskog smisla“ u idiosinkraziji, njihovu mržnju prema predstavi postojanja. Filozofi su tokom hiljada godina zamišljali da nekoj stvari ukazuju čast ako joj izuzmu istoricizam i od nje su pravili mumiju (kada su obožavali, oni su balsamovali). Svi filozofi, sem Heraklita su odbacivali svedočenje čula, a on je smatrao da će stvari ovladati stalnošću i jedinstvom. Postoji još jedna idiosinkrazija filozofa, koja se sastoji u zamenjivanju poslednjeg i prvog (ono što je više ne sme da nastane od onoga što je više, odnosno ne sme uopšte nastati).


Sponzorisano:

Slične definicije