Inertnost spada u pojmove latinskog porekla, od latinske reči iners / inertis, a označava tromost i ljenost. Inertnost se kao pojam najčešće upotrebljava u fizici kao nauci, u smislu značenja…

Italik predstavlja jednog od prastanovnika današnje republike Italije, među kojima su bili još i Latini, Falisci, Umbri i ostali narodi. Italik je takođe i oblik pisanja u štamparstvu i informatici…

Indiferentnost je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči indifferens, što u prevodu znači – ravnodušnost, hladnokrvnost, nezainteresovanost, beznačajnost, neosetljivost, sporednost i slično. Indiferentnost se, generalno, definiše kao psihičko stanje…

Internacionalno se smatra pojmom, čiji su koreni potekli iz latinskog jezika, a tumači se, u bukvalnom prevodu kao – “međunarodno”. Ovaj pojam se upotrebljava u skoro svim jezicima, uglavnom sa…

Insinuacija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči insinuation, što u prevodu znači – podmetanje, podvala, aluzija iz zle namere, zlobna izmišljotina. Termin “insinuirati” je potekao od latinskog glagola…

Idiosinkrazija je termin grčkog porekla, a podrazumeva preosetljivost na neki nadražaj, bilo da je ona fiziološko – fizička, telesna ili pshička. Idiosinkrazija može biti stalna ili privremena. Ovaj se termin…

Interakcija je termin latinskog porekla, kovanica dveju reči – „inter“, sa značenjem – između i „agere“, sa značenjem – delovati. U najopštijem smislu, ovaj termin se koristi za označavanje međusobnog…

Poriv predstavlja termin koji je ruskog porekla, a podrazumeva, generalno rečeno – instinkt, nagon, naglo ispoljavanje osećanja i emocija, zanos i polet. Ovaj termin se jako često sreće u biologiji,…

Termin inverzija potiče od latinske reči inversio, sa značenjem – obrtanje, preokretanje reda, poretka stvari, ideja. Pojmovno, inverzija ima višestruko značenje zavisno od područja za koji je pojam vezan. Inverzija u…

Ingerencija je reč latinskog porekla, nastala od latinske reči ingerentio, što znači, pre svega – mešanje u nešto, uticanje na nešto, odnosno vršenje uticaja na nešto, nadzor nad nečim, posredovanje…