Homonimi

Homonim je pojam grčkog porekla, nastao od grčke kovanice homonymous (homo – jednak i onoma – ime), koji u bukvalnom prevodu znači: istoimeni. Pojam homonima je vezan za lingvistiku koja ih određuje kao reči istog glasovnog skupa, ali različitog akcenta i porekla (glasovnog sklopa).

Prema definiciji, homonimi predstavljaju reči – lekseme (istoglasnice) jednakog izraza, a različitog značenja. Homonimski par su dve lekseme koje stoje u homonimiji. Homonimija se razlikuje od polisemije, iz razloga što su homonimi reči koje nisu ni u kakvoj vezi značenja, reči koje se sticajem istorijskih promena mnogih reči, međusobno podudaraju po obliku.

Razlikuju se: pravi, potpuni i relativni homonimi. Zajednička osobina svih homonima je da se sastoje od potpuno istog oblika, da se isto pišu i izgovaraju, ali da imaju potpuno različito značenje. Homonimi podrazumevaju reči bez ikakve suštinske veze, za razliku od polisemičnih reči koje, po difoltu, imaju više značenja koja su međusobno povezana osnovnim sadržajem. U književnosti su homonimi često upotrebljavani i u svojstvu stilske figure, a i kao neki vid tzv. “igre rečima”, pa su se tako javile određene sintakse koje su imale sasvim različita značenja, ali u slučaju da se pravilno akcentuju, shvatale su se ne istog značenja, iako su sasvim istog oblika. , na primer: “U šumi lišće šumi”, “Pade grad na grad”, “Jede Jela mnoga slatka jela”, “Gora je gora nego što je voda” i slično.

Takođe, primere homonima srećemo kako u rečima tako i u rečenicama.

Primeri homonima u rečima su sledeći: grad (u značenju naseljenog mesta, u značenju vremenske nepogode, u značenju jedinice mere), kosa (u značenju dlake na ljudskoj glavi, u značenju poljoprivrednog alata, u značenju položaja), lupa (u značenju lupanja, u značenju uveličavajućeg stakla), luk (u značenju povrća, u značenju polukruga), skup (u značenju matematičkog pojma elemenata, u značenju prideva – suprotnog od “jeftin”), kada (u značenju priloga za vreme, u značenju posude za kupanje), petak(u značenju učenika petog razreda , u značenju petog dana u nedelji), proleće (u značenju godišnjeg doba, u značenju glagola proletati), kraj (u značenju predloga pored, u značenju dela grada), jezik (u značenju organa ljudskog tela, u značenju sistema glasova), zora (u značenju svitanja, u značenju ženskog imena), loza (u značenju vinove loze, u značenju loze vladara dinastija), lak (u značenju sredstva za lakiranje noktiju, u značenju prideva koja označava nešto jednostavno), list (u značenju dela biljke, u značenju dela sveske, tj.papir), blago (u značenju novca, u značenju naravi), sedam (u značenju broja, u značenju glagola sedeti), sto (u značenju broja, u značenja dela nameštaja) itd.

Primeri za homonime u rečenicama su sledeći: “Ja sam sama”, “Tebi će da da Dada”, “Gledao sam Jagodu kako jede jagode”, “Kosa je lepo sredila kosu”, “Mali Miša beži od miša”, Ceo dan je radio, pa je uključio radio” itd.


Sponzorisano:

Slične definicije