Hloroform

Hloroform predstavlja bezbojnu gustu tečnost, a naziva se još i – trilhormetan. Ovaj pojam se upotrebljava u hemiji, a prema hemijskoj definiciji podrazumeva derivate ugljovodonika. To je tečnost bez boje koja ima sladunjav i neprijatan miris. Hloroform podrazumeva organsko jedinjenje sa formulom: CHCl3.

Hloroform važi za štetan i ima loš uticaj na ljudsko zdravlje, a pojedina istraživanja tvrde da je kancerogen. U većim indrustijama, hloroform nastaje kao derivate i sa njim rade posebno obučeni radnici. Ranije je hloroform upotrebljavan u medicinske svrhe u svojstvu opšteg anestetika, odnosno supstance za podizanje anestezije. Kada se otkrila štetnost ove tečnosti, prestala je i medicinska upotreba iste. Temperatura vrenja hloroforma je 61,2°C, a gustina 1,49 g/cm3

.Hloroform se upotrebljava kao rastvarač za raznovrsan spektar organskih supstanci.

U industriji se hloroform proizvodi postupkom zagrevanja mešavine hlora i monohlormetana ili metana. Na temperature od 400 – 500°C nastaje halogenacija slobodnih radikala, a on dalje prolazi kroz hloriranje, otpuštajući ugljenik tetrahlorid. Krajnji rezultat ovog procesa je mešavina četiri hlorometana u koja spadaju: monohlormetan, dihlormetan, hloroform i ugljenik tetrahlorid), a oni se mogu odvojiti postupkom destilacije. U manjoj količini, hloroform se može proizvoditi pomoću haloformne reakcije acetone i natrijum hipohlorita.

Hloroform stajanjem oksidira i prelazi u bojni otrov, odnosno u otrovni fosgen. Danas se hloroform koristi i proizvodi za potrebe hlađenja, a nekoliko miliona tona godišnje se proizvede kao prethodnk u dobijanju teflona.


Sponzorisano:

Slične definicije