Heterogen

Heterogen je pridev grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: heteros, što znači – drugi, različit, drugačiji i reči genos, što znači – rađanje, a opisuje i podrazumeva raznovrstan sastav nečega tj. raznovrsnost.

U Staroj Grčkoj, hetere su bile zabavljačice muškaraca i profesionalne pratilje, iz najvišeg društvenog sloja. One su bile čuvene po svom visokom obrazovanju, bile su ugledne u društvu, na osnovu čega su pojedine bile i savetnice političarima i filozofima.

Heterogen je pridev koji se u srpskom jeziku koristi da označi da je nešto sastavljeno od raznovrsnih delova i elemenata, a suprotan ovom pojmu je pojam homogen koji se tumači kao – jedinstven, istorodan, iste vrste.

Pojam heterogenosti se najviše upotrebljava u hemiji, fizici i sociologiji, a može se naći i u drugim oblastima, kao što su na primer – geologija, informaciona tehnologija, statistika, matematika itd.

U fizici se pojam heterogen koristi kada se govori o heterogenom i homogenom električnom polju. Heterogeno električno polje u fizici predstavlja polje u kojem gustina električnih sila nije ista u svim delovima polja.

U sociologiji se pojam heterogen koristi kada se govori o homogenim i heterogenim društvenim grupama. Heterogene društvene grupe u sociologiji predstavljaju grupe koje se sastoje od osoba različitog starosnog doba, pola, etničke pripadnosti, političke orijentisanosti, vere i slično.

U hemiji se upotrebljava termin “heterogena smeša” i ona se sastoji od višestrukih stanja materije ili od hidrofilnih i hidrofobnih supstanci u jednoj smeši. Kao primer može se navesti mešavina masti vode, oktana i silikona.

Čvrste materije, tečnosti i gasovi koji su heterogeni mogu postati homogeni topljenjem ili mešanjem. Ako se doda boja u vodu, u početku će se stvoriti heterogeno rešenje, koje će tokom vremena postati homogeno.

Heterogena smeša predstavlja mešavinu dva ili više određenih jedinjenja, kao što su na primer – mešavine peska i vode, mešavine peska i gvožđa, konglomeratne stene, mešavine vode i ulja itd. Kada je reč o heterogenim reakcijama u hemiji, one imaju reaktanse u dve ili više faza, dok su u homogenim reakcijama, reaktanti i proizvodi u istoj fazi. Primer je reakcija između gasa i tečnosti, gasa i čvrste materije ili tečnosti i čvrste materije.

U geologiji, heterogenu supstancu predstavlja Zemlja, sa mnogo stanovišta posmatranja, a što se informacione tehnologije tiče, heterogenost se javlja u računarskoj mreži koja je sastavljena od različitih vrsta računara koji imaju različite veličine memorije, različitu procesnu snagu itd.


Sponzorisano:

Slične definicije