Šta je heksagon

Heksagon je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči hexagonon / hexagonios, a u prevodu znači – šestougaonik, odnosno oblik bilo kog predmeta koji se sastoji iz šest uglova. Ovaj termin je u najvećoj meri zastupljen u matematičkim naukama, naročito u oblasti geometrije. Takođe, može se sresti i u nauci o mineralima (na primer – heksagonalni , odnosno šestougaoni kristali itd.), arhitekturi, astronomiji i astrologiji.

Prema matematičkoj (geometrijskoj) definiciji, heksagon pripada mnogouglovima sa šest temena i šest stranica. Pravilni heksagon je šestougao gde su sve stranice i svi unutrašnji uglovi jednaki. Kod njih, unutrašnji ugao ima po 120˚, dok zbir svih unutrašnjih uglova bilo kog šestougla iznosi 720˚. Pravilni heksagon se konstruiše pomoću lenjira i šestara. Oblik heksagona nastaje kada se tri ose koje su iste, iseku pod uglom od 60˚ i jedne vertikalne ose.

Tri heksagona.

Heksagon se može sresti i u oblasti arhitekture (kao motiv), kao na primer – tipične izradnje kuća po modelu “heksagonskog rešenja”. Heksagonsko rešenje se zasniva na činjenici da kuća ima dobar i pogodan raspored prostorija u kući. Za izgradnju tzv. slamaste kuće, 1920. i 1930. godine heksagon je doživeo svoj procvat u arhitekturi, upravo na izgradnjama ovih kuća.

Pored arhitekture, heksagon se sreće i u astrologiji i astronomiji, tako da postoje tvrdnje, gde se pominje da ne postoji Platonovo telo koje čine pravilni šestouglovi, a Arhimedova tela koja su sastavljena od heksagona su: zarubljeni tetraedar, zarubljeni ikosaedar, zarubljeni kuboktaedar i zarubljeni ikosidodeakedar. NASA sonda “Cassini – Huygens” je posetila Saturn, 2006. godine, gde je posle 1981. godine (kada je pomenuti heksagon prvi put otkriven pomoću satelita “Voyager”), ponovo istraživala masivan heksagon na površini planete, koji se prostire na preko 13 000 km.  Saturn ima šestougaoni oblik oblaka oko severnog pola, a stranice heksagona su dužine od oko 13 800 km. Heksagon se ne pomera, kao drugi oblaci u vidljivoj atmosferi, i Saturnov južni pol nema heksagon, već vrtlog (po tvrdnjama Hubble – a). Takođe, 2012. godine, letelica NASA –e (američka svemirska agencija) je snimila pomenuti šestougaoni vrtlog na Saturnovom severnom polu. Na osnovu tačno 128 fotografija, naučnici su napravili novi snimak Saturnovog vrtolga, i on do sada ima najvišu rezoluciju. Pomenuti vrtlog, kako potvrđuju naučnici, je širok oko 32 000 km, i u poslednjih 30 godina se vrti.

Zanimljiva je činjenica, da Francusku, kao državu, zbog svog oblika koji podseća na heksagon zovu i – “L’ hexagone”.


Sponzorisano:

Slične definicije