Hasap (HACCP)

Hasap (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point) u prevodu na srpski znači: Analiza opasnosti i kritične kontrole tačaka, a podrazumeva sistem bezbednosti hrane koji se zasniva i temelji na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

U sve navedeno spada poštovanje standardnih operativnih pravila, uputstava i procedura, čime se smanjuju rizici u bezbednosti hrane. Primena higijenske prakse predstavlja značajni faktor za praćenje stanja u procesu čitavog lanca proizvodnje hrane, od početka do kraja, tj. do finalnog proizvoda.

HACCP sistem sadrži dve osnovne komponente: HA i CCP (kritične kontrolne tačke). HA podrazumeva analizu rizika uključujući moguću opasnost u svakoj fazi procesa proizvodnje hrane, a CCP podrazumeva faze u proizvodnji u kojima se kontroliše i sprečava rizik i opasnost po bezbednosti hrane.

HACCP, kao sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije hrane omogućava identifikaciju svih opasnosti i rizika u procesu proizvodnje prehrambenih proizvoda od početka don kraja proizvodnje, određivanje mera koje su neophodne za prevenciju i kontrolu i sigurnost da će te mere biti sprovedene na uspešan i delotvoran način. U temelje HACCP sistema spadaju sedam principa:

 1. sprovođenje analize opasnosti – rizik i prepoznavanje opasnosti koje može da se pojavi u procesu proizvodnje;
 2. određivanje kontrolnih kritičnih tački (CCP);
 3. određivanje kritičnih granica;
 4. određivanje procedura koja služe za praćenje kritičnih kontrolnih tačaka;
 5. određivanje korektivnih mera;
 6. uspostavljanje procedura za verifikaciju i
 7. vođenje uspešne evidencije i dokumentacije.

Osnovni cilj HACCP sistema je proizvodnja bezbedne hrane (prehrambenih proizvoda) i sam sistem se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već na njegov zdravstveni kvalitet i ispravnost.

Primena ovog sistema kontrole hrane, preduzeću koje proizvodi prehrambene proizvode garantuje da to radi na najbezbedniji i najbolji način. HACCP sistem se nalazi u skoro svim fazama proizvodnje određenog artikla, u šta kada se sagledavaju industrijske grane, spadaju: proizvodnja, prerada i pakovanje, skladištenje, transport i distribucija, priprema i distribucija hrane (na primer, a potrebe određenih ustanova), trgovina i ugostiteljstvo i prehrambena industrija.

Primena HACCP sistema omogućava i pomaže bolju organizaciju rada određenog preduzeća, dovodi do bolje kontrole efikasnosti radnika na poslu i stiče se poverenje kupaca prehrambenog proizvoda. Pre upotrebe HACCP sistema, svako preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane treba da prođe kroz određene faze, u koje spadaju:

 • utvrđivanje zahteva za bezbednost proizvoda koji su standardom propisani;
 • osnivanje radnog tima koji mora da u svom sastavu ima i lice koje poznaje standard i lice koje poznaje proizvodnju u preduzeću;
 • detaljno opisivanje proizvoda od strane tima;
 • detaljno opisivanje procesa proizvodnje;
 • sačinjavanje liste svih mogućih opasnosti;
 • određivanje kritične kontrolne tačke;
 • uspostavljanje metode kontrolisanja za kontrolu svake kritične kontrolne tačke;
 • uspostavljanje korektivne mere za svako odstupanje;
 • uspostavljanje procedura verifikacije mera;
 • definisanje načina prikupljanja i čuvanja dokumentacije;
 • uspostavljanje praćenja i merenja proizvoda, kao i procesa proizvodnje
 • uspostavljanje stalnog poboljšanja proizvoda, kao i procesa proizvodnje.

Sam sistem kontrole prehrambenih proizvoda prihvaćen je ’70-ih godina prošlog veka i ujedno međunarodno priznat kao HACCP sistem za proizvodnju hrane koja je bezbedna.

Takođe, HACCP je priznat i od Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i predstavljen kao najefikasniji način u kontroli bolesti koje su izazvana hranom.

U većini zemalja, ovaj sistem je danas postao uslov za legitimnu međunarodnu trgovinu hranom i zakonski je uslovljen.

U evropskim zemljama ovaj sistem je zakonski uspostavljen pod regulativom mod 01. januara 2006. godine: Council Directive 93 / 43 /EEC, a 29. aprila 2004. je zamenjen regulativom 852 / 2004 / EC. U Srbiji je po odluci Ministarstva poljoprivrede pri izradi Strategije o bezbednosti hrane i Zakona o hrani, ovaj sistem je od 2009. godine ušao u pripremu i od juna 2011. godine počeo zvanično da se primenjuje, a danas predstavlja zakonsku obavezu svih proizvođača hrane na teritoriji Republike Srbije. Naime, od januara 2009. godine, ovaj sistem se počeo primenjivati za sve proizvođače mesa, a od juna 2011. godine za sve ostale koji na neki način učestvuju u proizvodnji i prometu hrane. HACCP vodi poreklo od „Pillsbury Company“ koja je bila u sastavu, odnosno radila za NASU i laboratorije koje su pripadale američkoj vojsci.


Sponzorisano:

Slične definicije