Gurtna

Gurtna predstavlja pojam koji se sreće u mehanici, preciznije u auto – mehanici, a označava kaiš, odnosno široku traku, kočione obloge na paknama kočnica, koje se pri kočenju vremenom troše. Gurtne predstavljaju jedini deo pakne od kočnice, koji se troši.

Kada se gurtne istroše, metal se spaja sa metalom jer podloge nestaju, a to dovodi do škripanja i buke vozila, a takođe i do oslabljenog kočenja, koje nije bezbedno.

Gurtna može biti i špaga ili traka koja se koristi za osiguranje tereta.

Pojam gurtni se može sresti i u oblasti fitnesa i vežbanja.

Takođe, gurtne su ovde isto široke trake pomoću kojih se rade neke određene vežbe.

Kao primer jedne od vežbi, je sledeći: Kraj gurtne se provuče kroz drugi kraj. Zatim se dlan ruke provuče kroz poseban otvor, koji čini gurtnu.

Dlanom se onda uhvati šipka, gurtna se namota oko šipke, tako jako da je dlan najčvršći uz samu šipku. Zatim se gurtna mota u smeru suprotnom u odnosu na prste ruke. Cilj ovakve vrste vežbi je da osobi omogući najveće moguće fokusiranje na vežbu i podizanje terete. Preporučuje se posebno, koristiti gurtne prilikom vežbanja, kada osoba oseća da postaje umorna, te sa odmicanjem treninga vidno slabi. U tom slučaju, gurtne pomažu i u smanjenju rizika od povreda.


Sponzorisano:

Slične definicije