Gurbet

Gurbet je pojam turskog porekla, nastao od turske reči gabir, što u prevodu znači – stranac, tuđinac, skitnica, emigrant, vagabundo. Turski glagol garebe u prevodu znači: napustiti svoju zemlju, emigrirati, odseliti se, od kog glagola je i nastao pomenuti termin.

Gurbetom se opisuje osoba koja živi nomadskim načinom života, kao na primer – pod čergom, skitnica, lutalica, bez stalnog mesta boravka i slično. U prenesenom značenju, gurbet označava i tuđinu, progonstvo, izganstvo. Gurbet se najčešće uporebljava i najviše je povezan, kada se govori o Romima, na poseban pežorativan način i najčešće, u negativnom kontekstu, baš zbog njihovog specifičnog načina života. Samim tim, ovaj termin se i upotrebljava kada se opisuje posebna vrsta Roma.

Prema zvaničnoj definiciji, gurbeti predstavljaju podgrupu romskog naroda koji živi na prostorima bivše SFRJ, pretežno na teritoriji Kosova i uglavnom su muslimanske veroispovesti. Vuk Stefanović Karadžić je u svom Rečniku, gurbeta definisao kao “ciganskog lutalicu”. Prvo pominjanje tzv. nomadskih Roma (gurbeta) potiče još iz XVII veka, a jugoslovenski Romi su se na naša područja doselili 1941. godine i još uvek ih ima. Pojedine kulturne karakteristike i specifičan i jedinstven način života, gurberi dele sa tzv. Kaldarašima, s’ tim što su delimično izolovani od društva i ne poštuju romske zakone, čak imaju i svoj specifični i poseban dijalekt u govoru. Gurbetski jezik pripada grupi južno – vlaških romskih jezika, u kojem se mešaju srpski i albanski dijalekt. Rade Uhlik (1899 – 1991) je bio romolog, lingvista, humanista i akademik, rodom iz Sarajeva. Njegova naučna delatnost se zasnivala na prikupljanju podataka o romskom poreklu, načinu života, opisivanju romske kulture i slično. On je preveo Jevanđelje po Luki, na tzv. “bosanski gurbetski jezik”, a to je objavilo i Biblijsko društvo 1938. godine, koje je kasnije objavljeno i u Beogradu.

Postoji dosta sinonima za navedenu reč, među kojima su i sledeći: klošar, uličar, lutalica, vagabundo, avanturista, fukara, beskućnik, večni putnik, tumaralo, potucalo, landara, čergar, prevarant, ništavac, bitanga, bestidnik, probisvet, hulja, huligan, hipokrit, bednik, besramnik, nečastiva osoba, propalica ništarija i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije