Geler

Geler (geller, nem.) je reč nemačkog porekla i označava deo oružanog sredstva, a prevodi se kao – deo granate ili bombe, odnosno – krhotine iz nje. Geler je sastavljen od metala i predstavlja sastavni deo bombe, koji se prilikom eksplozije rasprskava u veliki broj malih delova, koji imaju ogromne i razarajuće posledice po okolinu.

Bomba predstavlja šuplju napravu napravljenu od železa, u obliku je lopte ili valjka i puni se određenim eksplozivnim materijalom. Bombe se dele na: granate, mine i torpede, a posebna vrsta bombi koja se deli prema svojoj nameni sastoji se od: razornih bombi, rasprskavajućih bombi i zapaljivih bombi. Geleri spadaju u rasprskavajuću vrstu bombi, upravo zbog toga što se prilikom eksplozije razbijaju na mnoštvo delića (tzv. gelera), a svaki od njih se “ponaša” kao metak. Cilj ovakvih bombi su najčešće ljudi ili objekti.

Uopšteno, geler predstavlja naziv za fregmentaciju koji se razbacuje kada bomba ili granata eksplodiraju. Pomenuti fragmenti u sebi sadrže metalne čestice, staklo, eksere, metalne kuglice, i sve to je sastavljeno u bombi, sa ciljem da se izazove što veća šteta i povreda, na locirajućoj meti. U današnje vreme, ovakve vrste bombi su jako popularne kod terorista i bombaša samoubica, samim tim što se lako i jeftino proizvode i mogu se lako sakriti. Što se tiče uticaja na povrede od strane gelera, bitna je brzina kojom je određeni fragment pogodio telo ili deo tela čoveka. Geler, inače, ima tu sposobnost da seče meso i stvara velike rane. U telu čoveka, lokalizacija gelera se utvrđuje savremenim dijagnostičkim metodama, i u većini slučajeva se rešava bez posledica, međutim, ranijih godina, doktori su lokalizaciju gelera uspostavljali samo na osnovu putanje projektila, distribucije bola pacijenta i postojećih simptoma pacijenta, što je otoževalo uspešnosti vađenja gelera iz tela ili dela tela čoveka.

Kada se govori o najviše upotrebljavanim bombama, uglavnom se pominje bomba sa oznakom M26, koja se koristila u većini ratova i oružanih sukoba. Ova bomba je proizvedena u Sjedinjenim Američkim Državama, dužine je 99 mm, mase 454 g i promera 57 mm. Zbog svog oblika, dobila je nadimak – “limun”. Bomba se aktivira tako što se vadi sigurnosni osigurač, a vreme aktiviranja fuzije je od 4 – 5 sekundi. Zbog svojih manjih nedostataka, ova vrsta bombe je kasnijih godina zamenjena novijim tipom, sa oznakom M67.


Sponzorisano:

Slične definicije