Gantogram

Gantogram (Gantt Chart, engl.), Gantov dijagram, Gantov grafikon podrazumeva metodu grafičkog prikazivanja informacija. Na gantogramu je prikazan grafički raspored projekata, na kojem se prikazuje početni i krajnji datum nepromenljivih i sažetih elemenata istog.

Prvi gantogram je napravila Karol Adamiecki, a posle nje, početkom XX veka, poznat gantogram dizajnirao je Henry Lawrence Gantt (1861 – 1919), koji je takođe i predstavio njegovo značenje. U tom periodu, gantogram se izrađivao ručno, pa je celokupan proces koji je uključivao ažuriranje dijagrama i obuhvatanje svih promena bilo veoma teško. Takođe, po njemu je i sama tehnika dobila ime. Na početku svog nastanka, gantogram je predstavljao pravi revolucionarni poduhvat, dok danas predstavlja rutinsku tehniku za koju postoji čitav niz web aplikacija.

Gantogram može da se posmatra kroz koordinantni sistem čija ordinata podrazumeva objekat terminiranja, a apscisa predstavlja vremensku jedinicu. Izrada grafikona onda postaje jednostavna. Naime, na vertikalnu osu stavljaju se objekti, odnosno aktivnosti koje planiraju obaviti, a na horizontalnu osu se stavlja vreme. Naglašava se termin projektnog vremena koje podrazumeva vreme koje je predviđeno za odvijanje svih aktivnosti u jednom projektu. U grafikon se takođe unosi i ucrtava vremenska rezerva koja podrazumeva veće raspoloživo vreme koje je potrebno za obavljanje aktivnosti.

U grafikonu postoje i: kritični put, čvorište, označivači, položeni stubovi i linije povezivanja.

Gantogram ima veliku važnost u Projektnom menadžmentu, samim tim što projektni menadžment iziskuje rukovanje resursima, ljudima i vremenom, veoma efikasno. Za projektne menadžere, gantogram je od velike važnosti, a neki od razloga su sledeći:

  • gantogram pruža vizuelni raspored vremena za početak i kraj zadataka, a drži vlasnike u toku;
  • vlasnici i stejkohlderi pripadaju istoj strani;
  • grafički prikazi doprinose boljem razumevanju projekta, čime se optimizira tok rada, poboljšava produktivnost i osigurava ukupni uspeh projekta;
  • obzirom na to da je cilj malih i srednjih biznisa da se prošire, gantogram je od koristi u dostizanju dugoročnih ciljeva projektnim menadžmentom. Ukoliko se gantogram upotrebljava, projekti mogu lako da dostignu svoje ciljeve;
  • gantogrami omogućavaju da se na dobar način razumeju razni elementi poslovnih procesa, tako što povezuje ideje koje su kritične za uspešan projektni menadžment;

Tradicija je da se svake godine, uspešnim mladim inženjerima koji su vezani za ovu tehniku, dodeljuje tzv. Gantova medalja. Takođe, ovaj grafikon se upotrebljava i u Informacionoj Tehnologiji, u kojoj predstavlja prikupljene informacije.


Sponzorisano:

Slične definicije