Fluktuacija

Fluktuacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči fluctuation, koja u bukvalnom prevodu znači – nestabilnost, nestalnost, nepostojanost, menjanje, kolebanje. Sam pojam se u najvećoj meri koristi u medicini i ekonomiji, a takođe se sreće i u svakodnevnom govoru u kontekstu talasanja, lelujanja, gibanja (na primer – lelujanje talasa).

Ekonomija pojam fluktuacije koristi za označavanje menjanjima cena (kolebanje cena) i ovaj postupak se naziva – fluktuacija cena.

Kada je reč o zaposlenima, fluktuacija predstavlja obnavljanje kadrova u preduzeću prema datim situacijama novih zaposlenja i prestankom postojećih radnih odnosa.

Fluktuacija kadra predstavlja svaki vid napuštanja preduzeća od strane zaposlenih kao i uvođenje novih zaposlenih na upražnjena radna mesta. Samim tim, fluktuacija se prožima kroz svaki raskid radnog odnosa, premeštaj radnika sa jednog na drugo radno mesto u istom preduzeću, odlazak zaposlenih u penziju, smrt radnika, stručno usavršavanje zaposlenog i slično. Stopa fluktuacije se razlikuje od preduzeća do preduzeća. Smatra se da je godišnja stopa fluktuacije od 15 % funkcionalna, očekivana fluktuacija. Takođe, ova vrsta fluktuacije je i poželjna jer podrazumeva dolazak priliv inovacija u preduzeće. U slučaju kada godišnja stopa fluktuacije pređe 15 %, onda se radi o disfunkcionalnoj fluktuaciji (neočekivanoj fluktuaciji). Disfunkcionalna fluktuacija predstavlja pokazatelja nezadovoljstva zaposlenih, što posledično dovodi do novih problema (smanjena produktivnost i slično). Preduzeća koja imaju jači brend samog poslodavca i dobru strategiju akvizicije talenata imaju, u osnovi smanjenu fluktuaciju. U osnovne uzroke fluktuacije zaposlenih spada uzroci opšte i posebne prirode. U uzroke opšte prirode spadaju najčešće ljudski odnosi u kolektivu, a u uzroke posebne prirode spadaju – slabo nagrađivanje i nedovoljna stimulacija zaposlenih, nepravedna kategorizacija zaposlenih, velika udaljenost od radnog mesta, nepovoljno radno vreme (noćne smene i slično), nedisciplina radnika, nezadovoljstvo poslom i bolje alternative u drugim preduzećima. Pored navedenih uzroka, u uzroke fluktuacije spadaju i smrt, invaliditet, bolest, penzionisanje, otkazi, selidbe i slično.

Medicina koristi izraz – “fluktuacija tečnosti” koja predstavlja pomeranje, odnosno talasanje tečnosti u usnoj duplji, ili prilikom dodirivanja otoka.


Sponzorisano:

Slične definicije