Fascinacija i fascinantno

Fascinacija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči fascination, a podrazumeva čitav niz termina koja imaju isto značenje, a to su – opčinjavanje, opčinjenost, očaranost, očaravanje i slično. Fascinantno je gramatički posmatrano – prilog, od osnovne reči – fascinacija, i može se objasniti na primeru: “na fascinantan način” / “očaravajuće dobro” i sa ostalim izrazima koja se često koriste i imaju isto značenje.

Ovaj termin se upotrebljava u skoro svim životnim i društvenim sferama, kako u svakodnevnom životu, tako i u poslu, muzici, glumi, slikarstvu, odnosno u umetnosti uopšte. Kada se kaže da je nešto fascinantno, to bi značilo da je urađeno na izvanredan, perfektan način, tako da samo po sebi budi osećaj divljenja i pijeteta.

Nailazimo i na primer – tzv. fascinacija javnih ličnosti sa kojima se određene osobe nisu ni upoznale i ovi slučajevi su veoma česti kod osoba u tinejdžerskom dobu, mada se ovi slučajevi mogu sresti i kod odraslih osoba, kod kojih u najvećem broju slučajeva prelazi granice normalnog ponašanja i svrstava se u patološki poremećaj. Ovu fascinaciju javnim ličnostima prati, na primer, skupljanje svih novinskih članaka o njima, skupljanje postera, praćenje njihove karijere do najsitnijih detalja i slično. I kod tinejdžera ovo ponašanje može preći granice normalnog, jer pojedini tinejdžeri idu toliko daleko, da u svojoj glavi maštom iskreiraju čak i brak i decu sa svojim idolom. Čovek može biti fasciniran raznim pojavama, stvarima, događajima i osobama, kao pojedincima. Fascinacija nekim ili nečim , ponekad može biti i prividna, odnosno imaginarna, sa kojom se osoba suočava kasnije. Fasciniranje, kao pojam ima pozitivnu konotaciju i često se sreće, kako u pisanom obliku, tako i u smenom obliku, odnosno u retorici i svakodnevnoj konverzaciji među ljudima.

Termin “fascinantno” uz sebe nosi mnoštvo sinonima, među kojima su najčešće zastupljeni sledeći: izvrstan, optimalan, svetska klasa, prelep, božanski, vanserijski, ingeniozan, odličan, izuzetan, genijalan, divan, neponovljiv, majstorski, vanredan, fantastičan, neverovatan, sjajan, eminentan, krasan, neodoljiv, vrstan i slično.


Sponzorisano:

Slične definicije