Falsifikovanje, falsifikacija i falsifikator

Falsifikator / falsifikovanje su reči novolatinskog porekla, nastale od glagola falsificare, što u prevodu znači – praviti lažne stvari (novac, diplome, pasoš, isprave i slično), odnosno osoba koje iste pravi (poseduje lažna dokumenta, lažne potpise, novac itd.).

Falsifikovanje važi za krivično delo, bilo koje da je u pitanju. U zakonodavstvu Republike Srbije postoji zakon koji to uređuje.

Pojam falsifikovanja se najčešće sreće u kontekstu falsifikovanja novca. Ovakva dela se u današnje vreme brzo otkrivaju, jer je provera novca da li je original ili falsifikat, postalo rutina, naročito kod nadležnih organa.

U Srbiji su se u istoriji često sretali falsifikati novčanica, najčešće apoena od 1000 i 2000 dinara. Zabeleženo je da je 2012. godine bilo otkriveno 5 895 lažnih novčanica domaće valute i 1032 falsifikata strane valute. Da bi se falsifikat prepoznao prvenstveno treba obratiti pažnju na kvalitet papira novčanice, njegovu čvrstinu i elastičnost. Kod falsifikovanih novčanica papiru nedostaje čvrstoća i elastičnost papira. Takođe, svakako je bitno obratiti pažnju i na vodeni žig, koji sadrži svaka novčanica, koji je vidljiv ako se ista okrene ka izvoru svetlosti. Takođe, originalne novčanice sadrže i isprekidanu zaštitnu nit srebrne boje sa mikrotekstom. Uglavnom su falsifikovane novčanice izrađene na običnim štampačima i na ravnoj offset štampi.

Falsifikovane novčanice se po pravilu poništavaju i smeštaju u trezor Narodne banke Srbije.

Falsifikovanje potpisa isto tako spada u krivično delo, a u Zakonu Republike Srbije pripada grupi pod nazivom – Falsifikovanje isprava krivičnog zakonika. U slučaju falsifikovanja potpisa, sprovodi se veštačenje rukopisa okrivljene osobe (falsifikatora). Krivična prijava se podnosi policiji ili osnovnom tužilaštvu, pismenim putem.

Statistika tvrdi da je 40 % proizvoda koji se prodaju preko interneta falsifikat, a ne original kako su predstavljene, a samim tim i da su lošeg kvaliteta. Tužbe protiv falsifikovanih proizvoda se iz godine u godinu sve više povećavaju. Zanimljivo je i to da u Beču postoji Muzej falsifikata, u kome su izložene isključivo kopije i falsifikati.


Sponzorisano:

Slične definicije