Etar

Etar je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči aithēr što u prevodu znači – čist, tj. gornji sloj vazduha, te tako etar bukvalno podrazumeva prostor mnogo iznad oblaka (beskonačno dalek prostor) po tadašnjem poimanju.

Etar se u svakodnevnom govoru upotrebljava često, najčešće u metaforičnom smislu, pa se neretko može čuti i fraza: “Otišao u etar”, kao i fraza – “Pustiti u etar”, što se tumači kao – obelodaniti nešto, objaviti nešto na sav glas.

Takođe, u svakodnevnom govoru, etar označava prostor u kome su rasprostranjeni elektromagnetni talasi (elektronski mediji kao što su radio i televizija).

U Staroj Grčkoj se etrom nazivao plameni vazduh u kome su lebdele zvezde i gde su stanovali Bogovi. Aristotel je govorio o etru, svrstavajući ga u peti element koji čini nebeski prostor iznad Meseca. Teorije iz davnih vremena koje su uključivale etar, nisu odmah odbijale svoj jasan i konačan oblik. Hajgens je, na primer, u XVII veku izneo svoju hipotezu da je svetlost talasno kretanje kroz etar. Ovoj njegovoj hipotezi se Njutn protivio, tvrdeći da je svetlost sastavljena od čestica. Kasnije, u XIX veku se i dalje pokušava dokazati nepokretnost etra, ali se u tome ne uspeva.

U hemiji se javlja izraz – “etarska ulja” i ona podrazumevaju lako isparljive sastojke mnogih biljaka, koji se dobijaju destilacijom pomenutih biljaka, vodenom parom i imaju važnu ulogu u medicini.

U fizici, etrom se podrazumeva hipotetička supstanca kojom je ispunjen vasionski prostor i koja omogućuje prenošenje svetlosti i elektromagnetnih talasa. Albert Ajnštajn je 1920. godine, u gradu Lajdenu, u Holandiji  održao predavanje o etru, gde je tvrdio da etar ne postoji.

Po mišljenju Nikole Tesle, ovim svojim stavom, Ajnštajn je raskinuo pojmovnu vezu prostora i materije. Prema Nikoli Tesli, etar je ništa drugo nego veoma fluidna materija ili prostor sa određenim materijalnim svojstvima. Albert Ajnštajn je ustvari pokušao da objedini stara tumačenja etra i pretvori ih u novi pojam, koji bi etru oduzeo osnovno svojstvo, a to je prema njemu: vibriranje.


Sponzorisano:

Slične definicije