Eskapizam

Eskapizam (escapism, engl.) je pojam preuzet iz engleskog jezika, od engleske reči escape, koja se prevodi kao: pobeći, bežati. Sam pojam je relativno nov, a podrazumeva bežanje iz svakodnevnice, beg od života, beg od stvarnosti (u svet mašte i fantazije), kao i izbegavanje odgovornosti.

Eskapizam je u svakodnevni život ušao sa ciljem da se objasni bežanje od jednolične rutine. Takođe, sam pojam se upotrebljava i da predoči potrebu za novim načinom i stilom života. Pojam eskapizma se vezuje i za odlazak na neko turističko putovanje.

U metaforičnom smislu, eskapizam se odnosi na beg od svakodnevnih obaveza i odgovornosti, sa ciljem i potragom za smirenjem i uživanjem, tj. težnja ka bežanju od stvarnosti.

U žargonskom govoru, eskapizam je počeo da se koristi kao “izraz koji je u trendu”, a koji se odnosi na bežanje od sumorne i monotone svakodnevnice, a da nije vezan za stalež, profesiju, materijalni i društveni status. Kasnije, kako je sam pojam zaživeo u komunikaciji, dobio je i još jedno novo značenje, i koristi se da opiše način bega u neki novi način življenja, promenu sredine i promenu koja može doneti dobro.

Takođe, dalja evolucija pojma eksapizma išla je u pravcu tumačenja pojma kao sinonima za uživanje i relaksaciju, za stanje bez stresa i briga, za stanje sa dosta pozitivne energije i sl. U to spadaju sve vrste relaksacije, putovanja, druženje sa prijateljima, upoznavanja novih ljudi, načini života i kultura raznih ljudi i sl.

Pojam eksapizma se smatra pozitivnim, jer se njim dolazi do rasterećenja od briga i svakodnevne rutine.

Rečnik moderne psihologije pojam eskapizma se tumači kao motiv bežanja od realnosti. Današnji primer eskapizma je na primer – življenje uz video igrice tinejdžera, odnosno virtuelni svet. Neretko se pojam eskapizma meša sa pojmom eskarpizma. Naime, iako imaju isti koren reči, ova dva pojma se umnogome razlikuju. Eskapizam generalno podrazumeva naglašeno fizičko bežanje od stvarnosti, dok pojam eskarpizma podrazumeva i beg od stresa, opuštanje u psihičkom smislu.

Pojam eskarpizma se ređe koristi u svakodnevnom govoru i ne spada u novije i trendovske pojmove.


Sponzorisano:

Slične definicije