Esencijalno i esencijalan

Esencijalno je pojam latinskog porekla, nastao od latinske imenice essential, koja u prevodu znači – suština, bit. Imajući u vidu značenje pomenute reči, i sam pridev – “esencijalno” se tumači kao nešto što je od suštinske važnosti, odnosno nešto što je bitno, nužno, neophodno.

Imenica esencija predstavlja osnovnu osobinu određenog bića ili neke pojave kojim se objašnjavaju razna posebna i složena pojavna dešavanja. Esencija predstavlja da je “nešto baš to što jeste”, a samim tim pridev – esencijalno, predstavlja nešto što je suštinsko i osnovno, odnosno – “ono što jeste”.

Ponajviše u kozmetici, kao i u medicini i ishrani se koristi pojam – esencijalna ulja, koja su aromatična i koriste se za razne mirise, aromaterapiju (pseudonauku), dodaju se u parfeme, a koriste se i u ishrani.

U aromaterapiji (pseudonauci) se koriste na razne načine i služe za navodno lečenje tela.

Najpoznatiji tipovi esecncijalnih ulja su: lavanda, kamilica, đumbir, pepermint i eukaliptus.

Esencijalna ulja se koriste u proizvodnji sapuna, prehrambenoj industriji, u proizvodnji parfema i mnogih kozmetičkih preparata.

Esencijalna ulja predstavljaju smešu različitih jedinjenja (aldehida, ketona, alkohola i mnogobrojnih masnih kiselina).

Osnovna komponenta su terpenoidi (terpeni i seskviterpeni), a u biljkama se uglavnom nalaze u slobodnom obliku. Postoji mnogo vrsta aromatičnih biljaka, više hiljada, i one pripadaju porodicama Pinaceae, Rutaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae itd. Obzirom na to da esencijalna ulja ne pripadaju lekovima, kod kojih je jasno precizirano doziranje i način primene, potrebno je da se koriste sa oprezom.

U medicini se upotrebljava i termin – esencijalna hipertenzija. Visok krvni pritisak je najvažniji indikator esencijalne hipertenzije. Pacijenti u stanju prehipertenzije nemaju znakova oštećenja organa, da bi kod prvog stepena hipertenzije već bio prisutan barem jedan od znakova oštećenja, koji je prouzrokovan esencijalnom hipertenzijom, dok kod drugog stepena hipertenzije postoje jasni klinički znakovi koji su nastali kao posledica hipertenzije. Esencijalna hipertenzija može da počne u bilo kom životnom dobu, a najčešća je u srednjim godinama.


Sponzorisano:

Slične definicije