Esencija – šta je i šta znači reč

Esencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči essentia, a predstavlja osnovno svojstvo nekog živog bića ili pojave, kojima se objašnjavaju i tumače razna pojavna zbivanja. Generalno, pojam esencije označava – suštinu, bit (bitnost), glavnu stvar.

Esencija u filozofiji

Esencija (bit) čini temelj određenosti neke stvari i u filozofiji, predstavlja ono istinsko stanje neke stvari koje ostaje nepromenjeno. U okviru logičkog tumačenja, esencija predstavlja unutrašnje prvo počelo koje omogućava postojanost nečega (intema possibilitas, lat.). Filozofija srednjeg veka je esenciju razdvajala od postojanja, odnosno egzistencije, i ona je bila jedna od važnijih pojmova alhemije. Hegel ističe da „bit nikad nije iza ili s’ one strane pojave, već je bit ono što egzistira, a egzistencija je pojava“. Prema starim filozofima, bit podrazumeva ono po čemu „jeste nešto što jeste“, odnosno – priroda stvari, „ono bez čega ne bi mogla biti ono što jeste“. Jednostavnije rečeno, svaka stvar ne može izgubiti svoju esenciju, ukoliko u isto vreme ne prestane i njena egzistencija. Međutim, javlja se i termin – „bitak“, jer bit (esencija) nije dovoljna sama sebi da stvori neko biće, te su ta dva principa u biću ujedinjena, a samo se metafizički razlikuju. Na primer, za Platona, opšti bitak stvarnosti je tzv. Ouisia, tj. sve ono u čemu učestvuju sve stvari „ukoliko jesu“. Aristotel tumači da se esencija (bit) može nazvati bivstvom svake pojedinačnosti. Savremena filozofija esencijom označava skoro sve filozofske tradicije (od Platona do Hegela), obzirom na to da su savremeni filozofi, esenciju smatrali prethodećom egzistencijom.

Esencija u hemiji

U hemiji, esencija predstavlja glavni tečni sastojak dobijen destilovanjem. Takođe, esenicja podrazumeva i bilo koji sastojak plodova ili biljki, mirisno ulje i sl. Prehrambena sirćetna kiselina (od 80 %) je takođe nazvana – esencija, a koristi se za pripremanje zimnice i konzerviranje proizvoda u industriji. Iz pomenutog rastvora (sirćetna kiselina od 80 %), se dodavanjem vode dobija sirće koje je namenjeno korišćenju u domaćinstvima.


Sponzorisano:

Slične definicije