Ekvivalentno i ekvivalentnost

Ekvivalentno je izraz latinskog porekla, nastao od latinske reči aequivalens, što u prevodu znači – jednako vredan, isto vredan. Ekvivalentnost znači označava jednakost u vrednosti između dve stvari.

Ovaj pojam se najčešće može sresti u naučnim oblastima, kada se pominje u kontekstu “da su dve stvari ekvivalentne”, tako da se pojam “ekvivalentan” može tumačiti i kao stvar, čin, pojava ili isto tako i kao veličina istog značenja, odnosno iste vrednosti.

U logici, izraz ekvivalentan se određuje kao dva izraza koji logički imaju jednaku vrednost.

U nauci o razvoju života na Zemlji (paleontologiji) sreću se ekvivalentni slojevi, koji podrazumevaju geološke slojeve koji pripadaju istoj godini, istom dobu i imaju istu floru i faunu.

U ekonomiji se ovaj pojam upotrebljava kada se objašnjava zamena za neku vrednost, odštetu ili naknadu određene jednako vredne stvari.

U mehanici se ovaj pojam sreće u primeru sile koja daje isti rad kao i neka druga sila, te je ona ekvivalentna toj drugoj sili.

U hemiji je hemijski ekvivalent određenog elementa, zapravo, količnik iz atomske težine i valence tog elementa.

U matematici, ekvivalentan je onaj koji ima podudarnost u odnosu na zadato svojstvo, koji je u zadatoj relaciji ekvivalencije sa određenim objektom.

U fizici se upotrebljava izraz – “mehanički ekvivalent svetlosti” koji predstavlja meru toka zračenja i svetlosnog toka, odnosno veličina obrnuto srazmerna svetlosnom učinku. Najmanju vrednost od 0,00147 W/lm ima mehanički ekvivalent jednobojne svetlosti talasne dužine od 555 nm.


Sponzorisano:

Slične definicije