Ekskavacija

Ekskavacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči exavatio, koja u bukvalnom prevodu znači – produbljenje, izdubljenje, udubina. Ekskavacija je pojam rasprostranjen u širokom krugu oblasti, a najviše u naučnim oblastima, jer u svakoj vrsti upotrebe ima anatomski oblik, kao i to da se sam pojam odnosi na menjanje prvobitnog oblika.

Medicina ekskavaciju objašnjava kao udubljenje koje se, na primer, nalazi između materice i mokraćne bešike, dela debelog creva i materice i slično. U stomatologiji se ekskavator koristi kao instrument za čišćenje, struganje i uklanjanje nepoželjnih supstanci.

Oftamologija, kao deo medicine koja se bavi očnim bolestima, ekskavaciju objašnjava na poseban svojstven način. Naime, ekskavacija u oftamologiji predstavlja patološko izdubljenje u predelu očnog živca, a javlja se kao posledica glaukoma. Glaukom predstavlja skup bolesti očnog živca, koje prouzrokuju gubitak ili oštećenje ćelija mrežnjače.

Do razvoja i pojave glaukoma umnogome doprinosi povišeni očni pritisak, koji za krajnju posledicu i potpuno oštećenje vida, čak i slepilo. Glaukom se javlja u skoro svim dobima života, ali je učestaliji kod starijih osoba. Posle senilne degeneracije žute mrlje i dijabetične retinopatije, glaukom predstavlja jedan od tri najčešća uzroka slepila na našim područjima (na primer, u Srbiji od glaukoma boluje oko 45 000 osoba, a u svetu oko 66,8 miliona osoba). Najčešći je glaukom otvorenom ugla, a u njegovoj ranoj fazi, simptomi se retko javljaju.

Osnovni cilj lečenja glaukoma je svakako – očuvanje vida, a samim tim i kvalitet života, usporenjem progresije bolesti.

Glaukomi su podeljeni na: primarne i sekundarne glaukome. Primarni glaukom nije udružen sa očima, kao ni sistematskim poremećajima, a sekundarni glaukom nastaje kao direktna posledica određene ili neke druge sistemske bolesti. Najčešći oblik glaukoma je primarni, i iz tog razloga neophodni su redovni oftamološki pregledi, za rano postavljanje dijagnoze. U sekundarne glaukome spadaju i – pigmentni glaukom, pseudoeksfolijativni glaukom, kortikosteroidni glaukom, upalni glaukom, neovaskularni glaukom i fakogeni glaukom.

Geologija ekskavaciju objašnjava kroz proces vađenja rude pomoću ekskavatora, odnosno iskopavanje ili izdubljivanje. Na osnovu toga, ekskavacija se definiše kao – “građevinska mašina za iskopavanje i prenošenje zemlje, rude, jalovine i drugog materijala, koji se kreće na gusenicama ili šinama”.


Sponzorisano:

Slične definicije