Značenje pojmova egzaktno i egzaktan?

Pojmovi egzaktan / egzaktno su latinskog porekla, nastali od latinskih reči – exigere, što znači – iziskivati i reči exactus, što znači – tačan, što dovodi do zaključka da egzaktnost, uopšteno, označava tačnost, pravilnost i tačnu određenost, dok pojam “egzaktan”, znači – tačan, potpun. Kada se govori o ljudima, egzaktan je onaj koji je savestan i precizan, a kada se govori o stvarima – egzaktne stvari su one koje su brojno određene. Egzaktno obuhvata sve ono o “čemu nema rasprave”, ono što je tačno definisano, određeno i precizno.

Što se nauke tiče i u njoj se prožima termin egzaktnosti, a sama nauka se može definisati na više načina, ali u osnovne njene koncepte spadaju:

  • organizovano znanje,
  • potvrđeno znanje,
  • činjenice o prirodi,
  • objašnjenja prirode,
  • mišljenja koja su zasnovana na naučnim principima,
  • metode za otkrivanje istina o prirodi i
  • naturalistička filozofija (u kojoj se natprirodno isključuje).

Prema kriterijumu metodologije i prema gore navedenom, sve nauke se dele na:

  • prirodne nauke,
  • društvene nauke i
  • egzaktne nauke.

Obzirom na to da su nauke – matematika, fizika, hemija, astronomija i jedan deo biologije, tačno precizirane teorijama, teoremama, zakonima, funkcijama, formulama i dr., one pripadaju egzaktnim naukama. Egzaktne nauke se služe logikom i dokazivanjem u čitavom svom razvoju. Nauke koje teže za tačno određenim saznanjima su, ustvari, egzaktne nauke. U njih spadaju i one koje svoja saznanja mogu eksperimentalnim ili nekim drugim načinom dokazati ili argumentovati. Matematičari otkrivaju brojne činjenice o brojevima, formulama, teoremama ili geometrijskim telima, koje na osnovu deduktivnih dokaza postaju potpuno prihvaćene. Na primer, Pitagorina teorema je dobila svoj potpuni procvat, tek onda kada je u potpunosti dokazana i argumentovana činjenicama. Od tada se matematika izdvaja od ostalih nauka, i drugim naukama služi kao uzor.

U svakodnevnom govoru se mogu čuti razni izrazi, u kojima se pominje pojam egzaktnosti – ekzaktan metod (“ Ovo nije slepa, već egzaktna metoda”) , ekzaktan primer, egzaktno potkrepljivanje činjenicama, egzaktni aspekt, “Od stručnjaka se očekuje veća egzaknost”, i mnogi drugi primeri. Zajedničko svim ovim primerima izraza je jedno – u svakom od njih je osnova ovog pojma, a to je – tačnost.


Sponzorisano:

Slične definicije