Egida

Egida je pojam koji potiče iz mitologije, povodom čega i pripada pojmovima grčkog porekla, a predstavlja bronzani štit koji je nosio bog Zevs (u rimskoj mitologiji, to je bio Jupiter), koji mrakom, munjom i gromom zadavao strah okolini.

Takođe, egida predstavlja i simbol zaštite grčkih bogova. Ovaj termin se upotrebljava i u govoru, kada se kaže – “biti pod nečijom egidom”, što se tumači kao – biti pod nečijim okriljem, odnosno zaštitom. Zevsov štit je bio napravljen, prema mitu, od kože koze koja ga je hranila, a u svom centralnom delu je imao Gorgoninu glavu.

Zevs je bio najmlađi sin Hrona i Reje, a pre njega rodili su se – Demetra, Hera, Hestija, Had i Posejdon. Pored ovoga, postoji par verzija o samom odrastanju Zevsa, među kojima su i sledeće: priča da ga je odgojila Geja, onda Amaltea, nimfa Amandatea, nimfa Kinosura i Melisa (koja ga je hranila kozjim mlekom). Zevs je bio brat, a ujedno i muž Here. Pored Here, Zevs je prema mitologiji, imao i dosta ljubavnica i nimfi na koje je Hera bila posebno ljubomorna, a to su – Demetra, Leta, Maja, Evropa, Leda i mnoge druge nimfe. Prema legendi, Zevs se ženio sedam puta.

Sedište boga Zevsa se nalazilo na vrhu planine Olimp u Tesaloniji, gde se nalazila palata, koju mu je bog Hefest sagradio od čistog zlata.


Sponzorisano:

Slične definicije