Ekvilibrijum (aequilibrium, lat.) se generalno definiše kao osećaj, kako psihičke, tako i fizičke ravnoteže unutar svih živih bića. Latinska reč aequilibrium se prevodi kao – ravnoteža, uravnoteženost i stabilnost. Kao…

Reč elokvencija vodi poreklo od latinske reči eloquentia, što u prevodu znači – rečitost, odnosno slatkorečivost. Od ove imenice, nastao je i pridev – elokventan, od latinske reči eloquens, što…

Eufemizam (Euphemismos, grč.) je jedna od vrsta stilskih figura, a potiče još iz vremena Starih Grka, koji su mu dali ime i značenje. Nastala je od grčkih reči – eu, što…

Epifora je stilska figura koja podrazumeva ponavljanje jedne ili više reči na kraju niza stihova u okviru jedne strofe. Ukoliko se radi o tekstu u prozi, epifora se izražava kroz…

Establišment je pojam koji je izveden od engleske reči establishment, što u bukvalnom prevodu znači – ustanova, a u širem značenju se prevodi kao – vladajuća klasa, elita određenog društva,…

Reč evnuh je grčkog porekla, potiče od reči eune, što znači postelja i ekneuih, što u doslovnom smislu znači – čuvar postelje. Najraniji zapisi o kastriranju radi stvaranja evnuha datiraju…

Entuzijazam je starogrčki pojam koji označava – „stanje čoveka punog Boga“, čoveka oduševljenog nekom idejom, čoveka preterano predanog nekom poslu, ideji – zanesenjaka. Danas, u kolokvijalnom značenju, pojam entuzijasta se…