Etimologija je pojam grčkog porekla, nastao od starogrčkih reči – etymos, što u prevodu znači – pravi i logos, što znači – reč, a predstavlja nauku o poreklu reči i…

Ekstremitet, kao pojam u širem smislu, podrazumeva deo ljudskog ili životinjskog tela koji je isturen u odnosu na sam trup (“ekstremno isturen”). U užem smislu, ekstremiteti podrazumevaju i odnose se…

Enformel ili informel je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči art – informel, što u prevodu znači – neformalna umetnost. Enformel predstavlja granu apstraktnog sklikarstva, koje je nastalo posle…

Emfaza je pojam grčkog porekla koji podrazumeva i označava određeno izlaganje, dok u slobodnom govoru predstavlja preterivanje u tonu ili u izrazima i izveštačenost u retorici. Takođe, emfaza predstavlja retoričku…

Etnologija je naučna disciplina koja se bavi proucavanjem nastanka, razvoja, organizacije načina života i običaja, odnosno materijalne i duhovne kulture društvenih zajednica, mahom arhaičnih. Osnovni elementi materijalne kulture kojima se…

Entropija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči entrepo, što u prevodu znači – okretati, obrtati. Pojam entropije se najviše upotrebljava u fizici i predstavlja fizičku veličinu kojom se…

Eksploatacija je termin francuskog porekla, nastao od francuskih reči exploitation, exploiter, i u prevodu znači – iskorišćavanje na najbolji mogući način, kako bi se omogućio najbolji efekat, prisvajanje tuđeg rada…

Elegija kao termin, je nastala od grčke reči elegos, što u prevodu znači – tužbalica. Elegija predstavlja lirsku pesmu koja je protkana setnim i tužnim osećanjima i raspoloženjem. Uzroci ovakvih…

Epitet je reč grčkog porekla, proizašla od grčke reči epithetos, što u prevodu znači – dodat, dometnut, nametnuti. Epitet podrazumeva pridev, koji stoji uz imenicu, i ima za cilj da…

Termin etablirati potiče od francuske reči établir, što u prevodu znači – osnovati radnju, fabriku, preduzeće, a može značiti i – učvrstiti, utemeljiti, opremiti. Po Vujakliji, ovaj termin može značiti…