Elaborat predstavlja pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči elaboratum, a označava detaljnu pismenu razradu određenog predmeta, projekta ili ideje, odnosno – studiozni i detaljan pismeni prikaz nekog predmeta, projekta…

Emancipacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči emancipation, sa osnovnim značenjem: oslobađanje od svih vidova zavisnosti, potčinjenosti, podređenosti, zastarelih običaja, pogrešnih ubeđenja odnosno predrasuda i slično. U rimskom…

Eskada je termin francuskog porekla, a tumači se kao – nepromišljen potez ili pogrešan skok. Takođe, pomenuti termin može označavati i određeni nestašni podvig, odnosno nestašluk. Pojam eskada se koristi…

Ekselencija je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči excellentia, a u prevodu znači: odličnost, izvrsnost; u titulama – uzvišenost i preuzvišenost; u pravom smislu reči; osobito, izvanredno i slično.…

Egida je pojam koji potiče iz mitologije, povodom čega i pripada pojmovima grčkog porekla, a predstavlja bronzani štit koji je nosio bog Zevs (u rimskoj mitologiji, to je bio Jupiter),…

Epitaf je termin grčkog porekla, nastao od grčke reči epithaphios (epi – iznad; thaphios – grob) i u bukvalnom prevodu znači – nadgrobni spomenik. Međutim, ovaj termin je vremenom promenio…

Eskalacija je pojam engleskog porekla, nastao od engleske reči – escalation i u bukvalnom prevodu znači – uspinjanje, proširivanje i povećavanje. U naš jezik je pojam “eskalacija” ušao i iz…

Etaž je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči étage, i prevodi se kao – sprat kuće ili zgrade, odnosno nekog objekta koji se ne sastoji samo od prizemlja i…

Pojmovi egzaktan / egzaktno su latinskog porekla, nastali od latinskih reči – exigere, što znači – iziskivati i reči exactus, što znači – tačan, što dovodi do zaključka da egzaktnost,…

Esencija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči essentia, a predstavlja osnovno svojstvo nekog živog bića ili pojave, kojima se objašnjavaju i tumače razna pojavna zbivanja. Generalno, pojam esencije…