Dunster

Dunster je termin nemačkog porekla, nastao od nemačke reči dunst, koja u bukvalnom prevodu znači – nejasna ideja o nečemu.

U kolokvijalnom govoru, dunster znači – nemati pojma, biti neznalica, odnosno nemati nikakvog znanja. Ne uzimajući u obzir pravo ili metaforično značenje ovog pojma, dunster predstavlja i englesku vunenu tkaninu.

Ovaj termin se najčešće koristi u kontekstu nečijeg neznanja i tzv. bandoglavosti i gluposti, a i u situacijama koje imaju za cilj da nekog uvrede. Upotrebom ovog pojma u žargonu, nekog obeležavamo da je glupak i nesposobnjaković.

Dunster je i selo u engleskoj regiji Somerset, a takođe selo istog imena postoji i u Kanadi.

Dunster je i naziv novele Džona Mortimera iz 1992. godine.

Dunster je i često prezime u anglo-saksonskom govornom području,


Sponzorisano:

Slične definicije