Diverzifikovati

Diverzifikovati je glagol latinskog porekla, nastao od latinske reči diversificatio, koja u prevodu znači  različitost. Pojam diversifikacije označava menjanje, unošenje promena, uvođenje različitosti, a najviše se upotrebljava u ekonomiji, iako se može sretati i u raznim drugim sferama i oblastima.

Prema definiciji, diverzifikacija (diversification, lat.) predstavlja situaciju da će određeno preduzeće biti potpuno ili će proširiti svoj proizvodni proces tako što se uvodi nov proizvod ili usluga koji se u potpunosti razlikuju od onih koji su trenutno u upotrebi.

Preduzeće koje se sastoji od više različitih proizvoda naziva se diverzificirano preduzeće. Sama širina diverzifikacije zavisi od veličine i finansijskog stanja određenog preduzeća. U osnovne razloge za diverzifikaciju spadaju korišćenje znanja i raznih sposobnosti (kompetencije), uvećanje snage tržišta, podela infrastrukture, balansiranje tokova novčanih sredstava, održavanje rasta i smanjenje poslovnih rizika.

U ekonomiji se razlikuju tri osnovna tipa diverzifikacije:

  • horizontalna diverzifikacija
  • vertikalna diverzifikacija
  • lateralna diverzifikacija.

Horizontalno diverzifikovanje proizvoda podrazumeva situaciju da preduzeće širi asortiman svojih proizvoda ili usluga tako što uvodi drugačije proizvode ili usluge koje imaju istu ili sličnu namenu. Ona predstavlja poslovnu politiku u kojoj se vrši uključivanje u proizvodnju komplementarnih ili konkurentskih proizvoda ili usluga.

Vertikalno diverzifikovanje proizvoda podrazumeva da preduzeće u svoj asortiman uvodi poluproizvode ili proizvode koje nabavlja od drugih preduzeća. Ona ima za cilj kontrolisanje svih važnih faza procesa proizvodnje i distribucije proizvoda ili usluga.

Lateralno diverzifikovanje proizvoda podrazumeva situaciju da u svoj asortiman uvodi nove proizvode koji nisu povezani između sebe. Ovaj tip diverzifikacije je svoju veliku popularnost imao 60 – ih I 70 – ih  godina prošlog veka, a ciljevi su joj bili: investicije koje su unosne, porast cena akcija, balansiranje tokova novčanih sredstava, a sam rizik je podrazumevao nesigurnost.

Diverzifikacija podrazumeva veoma bitan segment procesa investiranja. Naime, u samom investiranju uvek je prisutan rizik i iz tog razloga je suština ispravnog investiranja da se ulaganje rasporedi, tako da u slučaju lošeg ishoda efekta jednog dela, drugi deo pokrije mogući manjak svojim rastom.

Diverzifikacija rizika kao pojam označava rizik ulaganja ili investicije u proizvode koji nisu provereni i ima za cilj da se dođe do dominacijom na tržištu i da se postavi standard za konkurente, a sam proizvod bi ostao na najvišem nivou.

Kategorija diverzifikacije po stepenu rizika predstavlja diverzifikaciju po stepenu ulaganja i obuhvata izbor nečega što je manje unosno za ulaganje, a sa druge strane je sigurno. Ne podrazumeva ulaganje u investicije koje su rizične, jer se njihova dugoročna isplativost ne može utvrditi sa sigurnošću. Ova kategorija se odnosi i na raspodelu kapitala na manje konkurentske proizvode, uz podrazumevan siguran dobitak.


Sponzorisano:

Slične definicije