Disperzija

Disperzija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči dispergere / dispertio, što u prevodu znači – rasturanje svetlosti. Disperzija generalno podrazumeva specifičnu vrstu razlaganja, odnosno pojavu kada se složena svetlost može razložiti prizmom na ostale svetlosti (sastavne, elementarne, homogene). U vojsci se pojam disperzivan koristi kada se opisuje plansko razmeštanje vojske i ratne opreme u toku rata. Pojam disperzivan označava osobu koja je rasipna, a disperzija kao pojam se koristi i u smislu rastavljanja neke materije na njene sitnije delove. Sinonim za disperziju je varijansa, sa istim značenjem.

Fizika pojam disperzije definiše kao zavisnost optičkih osobina jedne sredine od frekvencije svetlosti koja prolazi kroz pomenutu sredinu. U fizici se disperzija deli na – normalnu i anomalnu disperziju.

Disperzija svetlosti podrazumeva proces razlaganja bele svetlosti na sve svoje sastavne boje. Ovu pojavu je prvi uočio Isak Njutn, 1672. godine i ovaj proces se na osnovu toga naziva – Njutnov ogled. On je potvrdio i pokazao da je Sunčeva svetlost u mogućnosti da se razloži na boje, a te boje su povezane različitim talasnim dužinama.

Najbolji primer disperzije je duga koja nastaje zbog disperzije Sunčeve svetlosti na kapima kiše u atmosferi. Duga i njen nastanak prema Njutnovom ogledu je vezana za njen spektar, jer kada se svetlost prelomi kroz prizmu, na zaklonu se stvara spektar duginih boja. Primarna duga nastaje od jednostrane refleksije na unutrašnjoj strani kapi, a sekundarna duga koja je u osnovi slabijeg intenziteta, nastaje zbog dvostruke unutrašnje refleksije u kapima. Primarna duga se vidi pod uglom od 42 stepena, dok se sekundarna duga nalazi pod uglom od 51 stepen. Što se tiče razlaganja bele svetlosti, ona se lako vidi ukoliko se njen snop usmeri na jednu od bočnih strana. Posle tog prelamanja kroz prizmu, javlja se spektar duginih boja. Crvena svetlost koja ima manju frekvenciju ima i manji skretni ugao u odnosu na ljubičastu svetlost koja ima veću frekvenciju. Ugao između pravaca ove dve svetlosti se naziva disperzioni ugao i njegova vrednost je razlika između crvene i ljubičaste svetlosti.


Sponzorisano:

Slične definicije