Diseminacija – definicija i značenje

Pojam diseminacije potiče od latinskih reči dis („za inostranstvo“) i semin (seme), što u slobodnom prevodu znači – širenje, odnosno rasprostranjenost (širenje na daleko).

Diseminacija se može definisati i kao jednosmerno širenje nekog glasa, odnosno vesti.

To pomenuto širenje informacija pomaže korisniku da traži i dolazi do alternativnih izvora informacija. Termin diseminacije je zastupljen u raznim sferama – u stvaranju projekata, u medicini, a pominje se i kod rasejavanja semena živih bića u vazduhu.

Projektna diseminacija

Diseminacija u stvaranju jednog projekta se može tumačiti i projektnim marketingom, jer diseminacija obuhvata određene mere kako bi projekat bio vidljiv.

Javljaju se dve vrste projektnih diseminacija: međunarodna i lokalna diseminacija. Međunarodna diseminacija se sprovodi samo u međunarodnim projektima u koje su uključeni veći ili manji broj partnera iz različitih država. Lokalna diseminacija se sprovodi na nivou lokalne zajednice (države, grada ili opštine) u koju su uključeni određeni partneri koji se međusobno prilagođavaju jedni drugima.
U okviru diseminacijskih aktivnosti, najčešće se javljaju sledeće:

  • izrada vizuelnog projekta,
  • web sajt projekta na engleskom i maternjem jeziku,
  • projektna publikacija,
  • organizovanje raznih konferencija, treninga i radionica,
  • objave u medijima,
  • izrada promotivnog materijala i
  • stranice na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Tweeter, Instagram itd.).

Kod izrade projekta, velika važnost se daje planu diseminacije. Jasno je da se diseminacija ne vezuje samo za vidljivost projekta, jer se ona odnosi samo na promotivne aktivnosti koje se javljaju samo za vreme trajanja projekta, već se vezuje pre svega na to kako će se postignuti rezultati proširiti i na taj način pojačati učinak određenog projekta.

Odgovornost za diseminaciju određenog projekta pripada svakom partneru uključenom u projekat, a samim tim prilikom plana diseminacije, svako od partnera mora imati određenu ulogu u zavisnosti od njihovih interesovanja i stručnosti.

Pravilno odrađen plan diseminacije, mora sadržati odgovore na sledeća pitanja: Ko su potencijalni korisnici projekta? / Koje aktivnosti diseminacije su primerene kojoj ciljanoj grupi? / Koji su najprimerniji kanali diseminacije projekta? / Kada se određene aktivnosti projekta održavaju? / Koji su finansijski resursi dostupni za diseminaciju projekta? / Ko i koju aktivnost od parnera odrađuje prilikom diseminacije projekta? itd. Svaka aktivnost  koja se odnosi na diseminaciju projekta mora imati svoju svrhu, a najvažnije pitanje vezano za projektnu diseminaciju, treba da glasi – Zbog čega širimo određene informacije? Sve ove aktivnosti je potrebno precizno unapred isplanirati, prilikom pripremanja određenog projekta, jer projekti prilikom izrade, svakako zahtevaju određene finansijske troškove.

Diseminacija u medicini

Termin diseminacije u medicini se javlja u određenim medicinskim pojmovima („diseminovana intravaskularna koagulacija“, „hematogena diseminacija“ i dr.). Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) podrazumeva stečeni poremećaj hemostaze (jedan od procesa zgrušavanja krvi). Poremećaj ravnoteže između faktora koji stimulišu i faktora koji inhibiraju zgrušavanje krvi i hemostazu dovodi do diseminovane intravaskularne koagulacije.
Diseminovana intravaskularna diseminacija se karakteriše pojačanom koagulacijom krvi i strvaranjem tromba u perifernim krvnim sudovima. Bolest se najčešće javlja u trudnoći, kod šloga, ciroze jetre, leukemije, pankreatitisa, nakon operacija ili transplatacije organa. Termin „hematogena diseminacija“ predstavlja prenošenje patogenih mikroba preko krvi u razne organe i vezana je za mnoge bakterijske bolesti, a termin se najčešće odnosi na tuberkulozu.


Sponzorisano:

Slične definicije