Dijametralno

Dijametralno (diametralis, lat.) predstavlja pojam, odnosno prilog latinskog porekla, koji je došao u grčki jezik i vezuje se za grčku reč diámetros, što u prevodu znači – promeriti, izmeriti, suprotno, oprečno, protivno.

Ovaj pojam se uglavnom koristi kada se opisuju oprečni stavovi tzv. “dijametralno (suprotni) stavovi.

U svakodnevnom govoru, često se nailazi na izraze: “dijametralno suprotno” i “dijametralno suprotni stavovi”, što uglavnom predstavlja predmet jezičkih i gramatičkih nedoumica. Sve u svemu, može se reći da je ovaj vid izražavanja, jedna vrsta pleonazma, jer – dijametralno ustvari znači – suprotno, tako daje najpravilnije reći: “dijametralni stavovi”.

Nije obavezno da se pojam upotrebljava samo za stavove, neki pojmovi, brendovi ili filozofije mogu biti dijametralni npr:

 • Crvena Zvezda i Partizan
 • Racionalno i iracionalno
 • Kapitalizam i komunizam
 • Sabiranje i oduzimanje
 • Množenje i delenje
 • Demokratija i diktatura
 • Crno i belo
 • Muško i žensko
 • Dan i noć
 • Ulaz i izlaz
 • Živ i mrtav
 • Gore i dole
 • Mlad i star
 • Tvrd i mekan

Pojam može biti dijametralan znači ako je i antonim, ali isto tako ako su dve stvari protivnice jedna drugoj.


Sponzorisano:

Slične definicije