Dignitet

Dignitet (dignity, engl.) je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči dignitas, koja znači – ugled, dostojanstvo, određeno visoko zvanje.

Pojam digniteta se najčešće upotrebljava u političkim, etičkim i moralnim diskusijama, u kojima se pominjanjem digniteta izražava ideja da čovek ima urođeno osnovno pravo dostojanstva i na osnovu toga treba da se poštuje i vrednuje.

Takođe, u savremenoj upotrebi pojma, dignitet označava sinonim za poštovanje.

U politici se dignitet koristi da bi se ukazalo na položaj ugroženih naroda i grupa naroda. Obzirom na to da je dignitet jedan od bitnijih pitanja u filozofiji antropologije, on ima značajan uticaj na ishode određenih etičkih rasprava.

Pojam dostojanstva čoveka, tj. digniteta odnosi se na sve ono što razlikuje čoveka od ostalih živih organizama, te ovaj pojam obuhvata više dimenzija, u koje se ubrajaju i filozofske, verske i pravne.


Sponzorisano:

Slične definicije