Difolt

Difolt (default, engl.) je pojam koji u srpskom jeziku pripada grupi anglicizma (reči preuzete iz engleskog jezika i prilagođene srpskom jeziku). Ovoj grupi pripadaju reči engleskog jezika prenesene i upotrebljene u srpskom jeziku. Uticaj engleskog jezika na srpski pripada novijim generacijama. Naime, engleski jezik je u naše narodu postao popularan krajem XX i početkom XXI veka. Pomenuti pojam je rasprostranjen u računarstvu i informatici, kao i žargonskom govoru.

U računarstvu i informatici, pojam “difolt” predstavlja osnovno, polazno stanje određenog uređaja ili programa, koje se automatski uključuje ako se ne odredi drugačije. Takođe, predstavlja i određenu vrednost, koja se uzima, ako se računaru ništa ne zada (ukoliko lice ne izabere, računar bira sam).

Takva radnja se zove – podrazumevana, početna, ponuđena ili standardna vrednost.

U kolokvijalnom govoru, ovaj izraz se upotrebljava češće, u kontekstu – “po pravilu”. Na primer – “On kasni, po difoltu…” / “Po difoltu, ovo treba da se uradi na određeni način” i slični primeri.

Pojam se koristi kada želimo da predstavimo nešto što je podrazumevano i najzastupljeniji je kod tinejdžerske populacije.

U pravnim naukama se pojam “difolt” upotrebljava, kada se predočava određena greška koja se pojavila u sudskim procesima.

Takođe, nailazi se i na izraz – “difolt efekat”, koji podrazumeva da difolt efekat pravog ogledala, znači efekat lažnog ogledala.


Sponzorisano:

Slične definicije