Determinanta

Determinanta je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči determinare, što znači – odrediti. Determinanta se definiše neko tačno određenje. Determinisati nešto znači isto to označiti, odrediti ili malo bolje objasniti. Generalno, determinanta označava neku odrednicu.

Pojam determinante se svakako najčešće upotrebljava u matematici, najviše u algebri kao delu matematike.

Determinante se koriste kroz čitavu matematiku, a matematika determinantu definiše kao skup brojeva koji su poređeni po određenom pravilu u slučaju rešavanja jednačina.

Takođe, determinante u matematici se vezuju i za matematičku analizu i multilinearnu algebru, u kojoj su bitne za uvođenje smena kod funkcija za više promenljivih.

Determinanta se u algebri koristi u kontekstu funkcije koja zavisi od “n”, u kojoj “n” predstavlja pozitivan ceo broj za koji postoji jedinstvena funkcija determinante “A” za “n x n” matrice. Bitna osobina je da je matrica “A” nad poljem invertibilna samo u slučaju da je njena determinanta različita od nule (0). Matrica se često koristi da predstavlja koeficijente u sistemu linearnih jednačina, iako su ostale metode mnogo bitnije u računanju. Za veće matrice se koristi i Gausov algoritam. U slučaju da se račun vrši ručno, postupak se značajno skraćuje dodavanjem umnožaka kolona.

Ovaj princip ne menja vrednost determinante, nego daje nule koje olakšavaju dalja računanja. U matematici, determinante se definišu i kao tačno određeni spojevi veličina koeficijenata koji se sreću pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih.

U filozofiji determinanta predstavlja određeni presudan faktor koji tačno determiniše (određuje) pravac i cilj. Determinanata može predstavljati i neku skraćenicu koja se stavlja ispred nekih reči da bi bile preciznije i bolje objašnjene.


Sponzorisano:

Slične definicije