Deminutiv

Deminutiv je lingvistički pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči deminutivum, koja u bukvalnom prevodu znači – umanjenica. Sam pojam se najviše upotrebljava u lingvistici i predstavlja svojevrsne reči umanjenice. Suprotan pojmu deminutiva je pojam augmentativ (uvećanice).

Prema definiciji, deminutivi predstavljaju reči koje svojim završetkom (sufiksom deminutiva) izražava pojam umanjivanja (kuća – kućica, prst – prstić, lopta – loptica, dete – detence itd.). Deminutiv se određuje i kao izvedena reč koja određuje najmanje nešto u odnosu na normalnu ili srednju veličinu.

Deminutivi se dele na: pozitivne i negativne deminutive.

U negativne deminutive spadaju – direktorčić, šoferčić i slično, a u pozitivne deminutive spadaju na primer – detence, pilence i slično. U srpskom jeziku, kod deminutiva se javljaju sufiksi (nastavci): -ica, -ic, -ak, -ce, -ence i slično. Kod građenja i nastanka novih reči kada se dodaje nastavak na osnovni oblik ili koren imenice, mogu dobiti umanjeno ili uvećano značenje u odnosu na osnovnu reč (na primer – zec, zečić, zečina). Kada se radi o deminutivima, reč je o umanjenom značenju.

Po svom obliku, deminutivi mogu biti isti ili slični hipokoristicima. Hipokoristici predstavljaju reči koje se koriste za tepanje, odmila. Hipokoristici, slični su deminutivima i predstavljaju i imena koja se daju iz osećanja koja proističu iz ljubavi, nežnosti i naklonosti. Hipokoristici su imenički oblici kojima se izražava osećaj bliskosti, simpatije prema imenovanoj osobi ili predmetu.

Oni se grade na tri načina: skraćivanjem vlastitih imena (Snežana – Sneža, Petar – Pera, Jelena – Jela i sl.), imitiranjem dečjeg govora (Dragana – Gaga i sl.) i dodavanjem deminutivnih nastavaka (Anka – Ankica, Mile – Milence, Olga – Olgica i sl.). Hipokoristici se mogu dobiti i od nekih drugih imenica, kao na primer: baka – bakica, bata – batica, mačka – mačkica, tetka – tetkica, noga – nogica, ruka – ručica, glava – glavica i sl. Zanimljivo je da hipokoristici pošto imaju takođe umanjeno značenje kao deminutivi, mogu u nekim slučajevima biti i deminutivi i hipokoristici, istovremeno. U nekim slučajevima, međutim, te dve imenice nemaju isti oblik, na primer: od imenice zec – zeka je hipokoristik (jer je iz milošte), a zečić je deminutiv.


Sponzorisano:

Slične definicije