Demarš

Demarš je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči démarche, što u prevodu znači – korak, postupak, marširanje, odnosno – preduzimanje potrebnih mera. Demarš je pojam koji se najčešće sreće u politici, tačnije u diplomatiji.

U diplomatiji se pojam demarša karakteriše kao “diplomatski korak” ili “diplomatski nastup”, odnosno, formalni čin kojim vlast određene države daje informacije drugoj državi, ili joj daje predlog o svojim namerama. Ovo se odvija uglavnom putem odgovarajućih diplomatskih izvora, kao što je Ministarstvo spoljnih poslova.

Takođe, demarš može da podrazumeva i zahtev za objašnjenje određene političke ili pravne situacije (informisanje, iznošenje žaljenja, ceremonijalni poziv, ultimatum, otvoreni pritisak itd.).

Demarš predstavlja i sredstvo komunikacije, naročito u Ministarstvima spoljnih poslova i njihovim diplomatskim misijama. Gotovo uvek, demarš se prezentuje u usmenom obliku.

Prema kriterijumu vrste, demarši se dele na:

  • usmene demarše
  • pismene demarše

Obe vrste demarša imaju isto pravno dejstvo, bilo da je u pitanju usmeni ili pismeni oblik iznošenja.

Prema kriterijumu predmeta i cilja, demarši se dele u tri grupe. Prva grupa demarša podrazumeva davanje ili traženje informacija i obaveštenja o određenom predmetu ili stavu, drugoj grupi pripadaju demarši kojima se daje određeni predlog i trećoj grupi demarša se daje diplomatski korak kojim se nešto zahteva, traži ili se upozorava druga strana na određeno neprijateljsko ponašanje.


Sponzorisano:

Slične definicije