Demagogija i demagog

Demagogija je termin grčkog porekla, nastala od dve grčke reči – demos, što u prevodu znači – narod i agein, što znači – voditi. Sam pojam se odnosi na strategiju političkih osnova sa ciljem sticanja političke moći. Predstavlja pojam koji podrazumeva obmanjivanje određene osobe ili grupe osoba, lažnim izjavama i obećanjima, i time stvara strahove, izaziva mržnju, pohlepu, čak i paranoju.

Osoba koja se služi demagogijom se naziva – demagog (demagogos, gr.), što u prevodu znači – vođa naroda. Istorijski gledano, demagog je u staroj Grčkoj bio pučki činovnik i predstavljao je narod. Danas se pojam demagoga uglavnom vezuje za političare, koji svojim lažnim obećanjima i iluzijama nastoje da steknu poverenje širokih narodnih masa i samim tim, upravljaju njihovim ponašanjem. Oni veštom retorikom i ostalim veštinama u obraćanju masi plasiraju svakakve iluzije koristeći psihologiju, usmeravaju javno mnjenje sebi ili određenoj političkoj stranci u korist. Najčešće je tu reč o laskanju, podilaženju, lažnim obećanjima široj narodnoj masi, od strane demagoga.

Aristotel je demagogiju tumačio kao oblik uspostavljanja demokratije, po kojoj dolazi do tiranije određene grupe ljudi ili pojedinca. On je demagogiju svrstavao u iskvaren oblik vladavine, pomoću koje se uspostavlja vlast nižih slojeva društva, na čelu sa demagozima. Demagozi se oslanjaju na masu, misleći da je nezrela i manipulišu njom, time što joj obećevaju nešto što je nerealno (npr. potpuni pozitivni prevrat u državi i slično). Pristalice fašizma i nacionalizma svoje demagoške metode su nazivali političkom reklamom, odnosno propagandom, dok su pristalice socijalizma i ideolozi komunizma, svoje demagoške metode objašnjavali kao agitaciju (usmeno i pismeno propagiranje). Demagogija koja je vezana za govor mržnje se smatra krivičnim delom.

Među najpoznatijim demagozima iz antičkog perioda, bio je Perikle (495 p. n. e. – 429 p. n. e.). Perikle je bio starogrčki državnik i vojskovođa, živeo je u V veku p. n. e. i bio je poznat po Grčko – persijskim ratovima i Peloponeskom ratu, čak je i vreme njegove vladavine nazvano u istoriji – Periklovo doba (tzv. Zlatni vek, kada je Atina bila na vrhuncu svoje moći).

Iako je od tog perioda prošlo na hiljade godina, demagogija, kao i demagozi su prisutni i danas, najčešće u sferi politike.


Sponzorisano:

Slične definicije