Deložacija – značenje i upotreba

Deložacija ili deložiranje je reč francuskog porekla, nastala od francuske reči délogare, što u prevodu znači – iseliti, isterati; prisilno iseljenje stanara ili zakupnika stana, odnosno stambenog prostora ili zakupljenog dobra. Pored glavnog i osnovnog tumačenja ovog termina, termin deložacije se koristi i u vojnoj terminologiji, u slučaju – „potiskivanja neprijatelja sa zauzetog položaja“.

U zavisnosti od pravosuđa i organa suda pojedinih država, minimalne su razlike u samoj proceduri ovog izvršenja. Naime, deložaciji uglavnom prethodi tužba, najčešće zbog neizmirenih obaveza (npr. plaćanja stanarine). Navodi se najčešće primer, kada pojedinac uzme stambeni kredit za stan, pri čemu neredovno otplaćuje rate kredita, koje se gomilaju iz meseca u mesec. U tom slučaju, banka u kojoj je kredit podignut, zahteva deložaciju imovine nosiocu stambenog kredita, koja se kasnije preprodaje novom vlasniku. Uglavnom se dužnicima prvo šalje poseban nalog za deložaciju, a postoje i slučajevi kada se deložacija primenjuje i bez određene najave.

Deložacija predstavlja veoma ozbiljan sudski postupak, gde izvršitelj pomoću suda zahteva da određena osoba (dužnik) napusti određeni prostor, koji nije njegovo vlasništvo ili za to postoji neki drugi razlog. Započinjanje deložacije mora ispunjavati sve uslove sudskog postupka, koje proverava sudski izvršitelj. Da bi sudski izvršitelj uopšte započeo proces deložacije, potrebni su sledeći uslovi:

  • da se obezbedi ovlašćeni i registrovani bravar,
  • da se obezbedi prevoz (za radnike koji utovaraju, istovaraju ili demontiraju ili montiraju),
  • da se obezbedi prikladan prostor za skladištenje stvari dužnika i
  • da se nađu svedoci (uglavnom su to od 2 – 3 osobe).

Sama procedura deložacije nije posebno komplikovana. U dogovoreno vreme (što je najčešće u prepodnevnim časovima), se na mestu gde deložacija treba da se izvrši, sastaju sudski izvršitelj, bravar, kompanija za selidbe sa vozilom, svedoci i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (najčešće su to 3 osobe).

Bravar mora biti spreman u smislu da uz sebe ima sav potreban alat i materijal, u slučaju da dođe do nasilnog otvaranja vrata. U slučaju da dođe do toga, da dužnik neće da otvori vrata, bravari imaju puno zakonsko pravo da vrata obiju, a zatim zamene bravu novim cilindrom. Sve stvari dužnika, zatečene u prostoru se obavezno popisuju, uz potpise svedoka. Ima slučajeva kada se deložacije ne završe „prvim pokušajem“, i tada se prolongiraju do konačnog izvršenja, što može da se oduži. Ukoliko se deložacija sprovede bez ikakvih iscidenata i u dogovorenom terminu, a prostor za skladištenje stvari dužnika nije obezbeđen, sudski izvršitelj je dužan da isti obezbedi, koji mora biti adekvatan.


Sponzorisano:

Slične definicije