Degenek

Degenek je pojam turskog porekla, koji je u našem jeziku okarakterisan i pripada grupi turcizma, a upotrebljava se u originalnom značenju. Degenek podrazumeva batinu, šibu, kaiš, prut…sve vezano za batinjanje.

Termin se u najvećoj meri koristi u slengu Bosne i Hercegovine.

U policiji se takođe može sresti upotreba ovog termina, u smislu starog metoda udaranja po tabanima prilikom određene istrage, a takođe i za mučenje, kako bi osumnjičeni otkrio neke informacije.

Ovaj metod je ranije bio u upotrebi, prilikom hapšenja i slično. Danas je batinjanje u policiji strogo zabranjeno i ne primenjuje se.

Opšte je poznato da se batinjanje najčešće pominje u porodicama, u odnosima roditelj – dete. Savremeno doba nosi tezu da batinjanje deteta nema pozitivne ishode, da se vaspitne mere ne postižu batinama. Na ovu temu postoji sukob mišljenja.

Ako se osvrnemo na izreku – “Batina je iz raja izašla”, zaključićemo suprotno. Naravno, batina u ovom kontekstu ne označava mučenje i zlostavljanje deteta, već služi kao opomena i stvaranje autoriteta u odnosu roditelj – dete.


Sponzorisano:

Slične definicije