Ćafir (kafir)

Ćafir ili kafir je pojam koji dolazi iz arapskog jezika i predstavlja osobu koja generalno rečeno ne veruje, tj. nevernika i uglavnom se plasira u pogrdnom kontekstu, ako je reč o svakodnevnom govoru.

Takođe, ćafir je i sinonim za osobu koja nešto prikriva, poriče, ne priznaje Boga, tj. Alaha. Kao termin, ćafir se odnosi na muslimanski svet i ne verovanje u njihovog Boga, a samim tim se i najviše upotrebljava među muslimanskim svetom.

Kao termin, ćafir uglavnom za sobom nosi negativnu konotaciju.

U bukvalnom prevodu, ćafir podrazumeva zemljoradnika, koji zemljom pokriva ono što zasadi, ali obzirom na to da se termin upotrebljava najviše u oblasti religije, ćafir predstavlja osobu koja veru u Boga (Alaha) prikriva neverom i neistinom.

U Kuranu se pojam ćafira pominje kada je reč o osobama koje su glavni krivci za odbacivanje i neprihvatanje istine. U islamskoj literaturi, postoji preko 250 ajeta i hadisa koji govore o tome da se odricanje i neverstvo odnosi samo na one ćafire koji svojim delima i rečima potenciraju sukob sa muslimanskim svetom, kao i – oduzimanje ljudskih sloboda, kao i to da i sami učestvuju u raznim napadima.


Sponzorisano:

Slične definicije