Čador

Čador je pojam persijskog porekla, a u bukvalnom prevodu označava – šator. Mađutim, ovaj naziv je preuzet u muslimanskoj populaciji i njime se oslovljava tradicionalna odeća koju nose žene na području Irana.

Čador je deo garderobe koja izgleda kao crni ogrtač iz jednog dela, i koji pokriva čitavo žensko telo, od samog vrha glave, pa sve do stopala. Čador nema proreza za oči ili lice, nije ni za šta pričvršćen, pa ga žene uglavnom pridržavaju rukama, jer je na svom prednjem delu otvoren. Ispod čadora, Iranke su na glavi nosile često jednu manju maramu. Jako sličan čadoru je i kimar – odeća nalik na dugački kaput, koji pokriva kosu, vrat i ramena, pada preko bokova, a ponekad doseže i ispod bokova. Od čadora se razlikuje samo po tome što je kraći i ne doseže do stopala. Davnih godina, čador je bila obavezna odeća žena u Iranu, čime su Iranke poštovale tadašnji propisani kodeks oblačenja. Danas je situacija malo drugačija – čador se upotrebljava i dalje u konzervativnim i patrijarhalnim porodicama, ali i u njima nije isključivo crne boje, već se može sresti i u raznim drugim bojama, čak i dezeniran i nakićen.

Irankama, čador predstavlja, između ostalog i način pristupanja u svaki prostor koji je javni. U islamu se pokrivanje tela, lica i kose različito objašnjava, ali istina je da važi za tradiciju i tipičan i jedinstven način oblačenja muslimanki. Tvrdi se da je nošenje ovakve vrste odeće predislamski običaj. Naime, zbog teških uslova nomadskog života, muslimani su zbog sigurnosti, svoje žene štitili, tako što su ih oblačili u ovakve vrste odeće, u kojima se jedva vide. Neki su to radili plašeći se pogleda stranaca, u koje nisu imali poverenja, jer je za njih svaki straac predstavljao neprijatelja, a neki su to radili iz čiste ljubomore, da im neko ne bi preoteo ženu. Takođe, i prilikom molitve u džamijama, muslimanke su se pokrivale čitave, čime bi izrazile poštovanje i vernu pripadnost svojoj veri – islamu.

Poreklo čadora datira još iz starog veka, iz ahemenidskog doba. Zanimljiva činjenica koja se izdvaja je ta da je za vreme vlasti Reze – šaha Pahlavija (1936 – 1941), čador bio zabranjen za nošenje. Takođe, za vreme Iranske revolucije, koja se odigrala 1979. godine, čador je predstavljao jedan od simbola otpora Muhamed – Reze Pahlavija.


Sponzorisano:

Slične definicije