Bonsek

Bonsek (kod nas često u pojedinim krajevima zvan bolsek) je reč koja potiče iz nemačkog jezika, i u bukvalnom prevodu znači – testera. Bitno je, međutim, napomenuti da se bonsek odnosi na onu vrstu testere koja služi za sečenje isključivo metala, bila ona mašinska ili klasična metalna testera. U savremenom mašinstvu i mehanici, nailazi se i na mašinski bonsek, koji se upotrebljava u proizvodnji metalnih predmeta.

Generalno, testera se smatra jednom od najstarijih ljudskih izuma, kojoj su prethodile samo koplje i strela. Testera se vezuje za period bronzanog doba i prema jednoj kineskoj legendi, za čoveka koji je izumeo tester, smatra se Lu Ban, dok se prema grčkim legendama za izumitelja testere smatra Ovidije. Prema osnovnoj podeli, razlikujući se prema nameni i obliku, testere se dele na: žičane testere, metalne testere (bonseke), trakaste testere, kružne testere i testere sa lancem. Osnovni deo svake testere je sečivo, a upotreba je uglavnom jednostavna i zavisno od sile koja se vrši njenim rukovanjem, razlikuju se i – ručne i motorne testere. Do XIX veka, testere su ručno pravljene, a kasnije se razvojem industrije modernizovao i njihov dalji način pravljenja, i baš u tom period je nastao i pomenuti – bonsek.

U mašinskoj terminologiji se sreće i reč- “bansek”, koja ima isto značenje. Naime, ona predstavlja testeru napravljenu u vidu beskrajne trake. Na engleskom, ovakva vrsta testere se naziva – “band saw”, što u prevodu znači – trakasta testera. Osnovna namena ovakve vrste testere je isključivo izvođenje jedne operacije, a to je rezanje ili urezivanje, odnosno – obrada, prevashodno drveta, a potom i raznih drugih materijala. Vremenom se osavramenjuju izgledi, kao i način upotrebe ovih testera i sve više pažnje se poklanja automatskim bansecima, koji su jednostavniji za korišćenje.


Sponzorisano:

Slične definicije